Mitä mieltä sinä olet eutanasiasta?

Monet vaativat eutanasian laillistamista Suomessa. Monet vastustavat sitä. Mutta mitä mieltä sinä olet?

Eutanasia tarkoittaa armokuolemaa, jossa toinen henkilö avustaa toista päättämään tämän elämän. Potilaiden ja omaisten pelko siitä, että loppuvaiheen kivunhoito ei onnistu, on tärkein syy vaatia eutanasian laillistamista.

Euroopassa kolme maata, Hollanti, Belgia ja Luxemburg, sallivat eutanasian, kunhan sovittuja menettelytapoja noudatetaan. Sveitsissä laki sallii itsemurhassa avustamisen, mikäli avustamiseen ei sisälly itsekkäitä motiiveja.

Suomalaisten lääkärien asenne eutanasian laillistamiseen on muuttunut kymmenessä vuodessa selvästi myönteisempään suuntaan. Vuonna 2013 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian Suomessa ja ottaisi käyttöön vastaavan käytännön kuin Hollannissa. Kuitenkin vain viidesosa lääkäreistä olisi valmis joskus toteuttamaan eutanasiaa käytännössä.

Kansalaisten keskuudessa eutanasian laillistamista kannatetaan huomattavasti laajemmin.

Monet vaativat eutanasian laillistamista Suomessa. Monet vastustavat sitä.

Kerro oma mielipiteesi ja katso mitä mieltä muut ovat.

Kuva: Pantehermedia

Lue lisää Potilaan Lääkärilehdestä:
Puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian
Usko, toivo ja rakkaus
Eutanasian on perustuttava hyvään potilas-lääkärisuhteeseen
Eutanasiaklinikka hyväksyi neljänneksen pyynnöistä
Auta minua kuolemaan