Hormonikierukka ja rintasyöpäriski – yhteys edelleen kyseenalainen

Mikäli kierukan käyttäjillä oli vähemmän raskauksia ja rintasyövältä suojaavia imetysjaksoja, on luonnollista, että heistä myös löytyi enemmän rintasyöpää. Voidaan myös pohtia, oliko tutkimusryhmän vuotohäiriöillä ja diagnostiikan aktiivisuudella vaikutusta.

Levonorgestreelikierukan käyttäjien lisääntyneestä rintasyöpäriskistä on tehty havaintoja, ja vastaavasti on julkaistu yhteyden kumoavia tutkimuksia. Tuorein suomalainen rekisteritutkimus kattoi yli miljoona kierukankäyttövuotta.

Kierukkaa käyttäneillä duktaalisen rintasyövän riski oli 1,20-kertainen (95 %:n LV 1,14-1,25) ja lobulaarisen syövän riski 1,33-kertainen (1,20-1,46) vastaavanikäisen väestön keskimääräiseen riskiin nähden. Jos kierukan käyttöjaksoja oli kaksi tai enemmän, lobulaarisen rintasyövän riski kasvoi peräti 1,73-kertaiseksi. Kierukan käyttäjiä seurattiin keskimäärin 11 vuotta 55 vuoden ikään asti. Kierukan käytön syyksi oli sairausvakuutuskäytännön mukaisesti merkitty runsaat vuodot, mutta ehkäisytarkoitus oli varmaan vahvasti mukana.

Tutkimusaineisto oli vakuuttavan suuri ja käytettyjä rekistereitä voidaan pitää luotettavina. Tutkijat ovat itsekin todenneet, että tällaisessa kohortti-rekisteritutkimusasetelmassa sekoittavat tekijät voivat vaikuttaa tulokseen. Tutkimuksessa ei voitu raportoida pariteetin ja erityisesti imetysjaksojen vaikutusta tutkimusryhmässä ja tausta-aineistossa. Mikäli kierukan käyttäjillä oli vähemmän raskauksia ja rintasyövältä suojaavia imetysjaksoja, on luonnollista, että heistä myös löytyi enemmän . Voidaan myös pohtia, oliko tutkimusryhmän vuotohäiriöillä ja diagnostiikan aktiivisuudella vaikutusta.

Samoista rekistereistä on käynyt ilmi ehkäisyn lisäksi useita hormonikierukan käyttöön liittyviä etuja, kuten kohtu-, munasarja-, haima- ja keuhkosyövän väheneminen ja edullinen vaikutus kuukautisvaivoihin. Hormonikierukkaa on käytetty myös vähentämään rintasyöpäpotilaan endometriumongelmia tamoksifeenihoidon yhteydessä. Toistaiseksi ei liene selviä perusteita muuttaa kierukkaa koskevia käytäntöjä.

Lue myös:
Runsaiden kuukautisten hoito 
Uutta tietoa estrogeenihoitojen yhteydestä rintasyöpään

Kirjoittanut:
Pertti Kirkinen
professori

Lähde:
Soini T, Hurskainen R, Grenman S ym. Levonorgestrel-releasing intrauterine system and the risk of breast cancer: A nationwide cohort study. Acta Oncologica 2015, verkossa ensin 4.8.2015.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Kuva:
Panthermedia 

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/15.