Hormonikierukka kohtusyövän ehkäisyssä

Hormonikierukka on edullisempi tapa ehkäistä kohdun runko-osan syövästä johtuvia kuolemia kuin naisten seuranta kliinisin tai seulontatutkimuksin.

Terveystaloustieteellinen mallinnustutkimus osoitti levonorgestreelikierukan kustannustehokkaammaksi ehkäisemään kohdun runko-osan syöpäkuolemia kuin tautia diagnosoivat tai seulovat toimintamallit. Tutkimus perustui teoreettisiin laskelmiin, joissa käytettiin hyväksi kliinisiä ja epidemiologisia tietoja sairaudesta ja kierukan käytöstä. Keskeinen kliininen tieto taustalla oli suomalainen tutkimustulos, jonka mukaan hormonikierukka vähentää endometriumsyöpää noin 50 %.

Tutkimus kohdistui yli 50-vuotiaisiin naisiin, joiden painoindeksi oli yli 30 kg/m2, koska ylipaino kasvattaa kohtusyövän esiintyvyyden 2–5-kertaiseksi. Obeesin postmenopausaalisen naisen elinikäinen riski kohtusyöpäriski on 3 % ja kuolevuus siihen 1,4 %. Kierukan kustannukset sekä komplikaatioiden ja syöpätapausten hoidon hinta analysoitiin.

Hormonikierukan kustannusten todettiin olevan väestötasolla edullisemmat kuin naisten seuranta kliinisin tai seulontatutkimuksin, kun syövän hoitokulut otettiin huomioon. Kierukkaryhmässä säästetyn elinvuoden hinta oli noin 75 000 dollaria, kun suojavaikutuksen oletettiin kestävän viisi vuotta eli kierukan käytön ajan. Jos suojavaikutuksen oletettiin kestävän vielä toiset viisi vuotta, säästetyn elinvuoden hinta oli 38 000 dollaria.

Tutkijoiden mielestä laskelmat osoittavan hyvää hyötysuhdetta, mutta malli kaipaisi tuekseen satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia. Hormonikierukan yhteyttä rintasyövän lisääntymiseen ei tässä tutkimuksessa arvioitu. Säästetyn elinvuoden hinta jäi melko korkeaksi, koska kuolevuus endometriumsyöpään on nykyään pieni.

Lähde: Dottino J, Hasselblad V, Secord A ym. Levonorgestrel ­intrauterine device as an endometrial cancer prevention strategy in obese women. Obstet Gynecol 2016;128:747–53.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Kirjoittaja:
Pertti Kirkinen
professori

Kuva: Fotolia