HPV-rokotteiden mahdollisia haittavaikutuksia selvitetään

Selvitys keskittyy arvioimaan erityisesti kahta harvinaisena raportoitua oireyhtymää, CRPS:ää ja POTSia.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on aloittanut lisäselvityksen ihmisen papilloomavirusrokotteiden (HPV-rokotteiden) mahdollisista haitoista.

HPV-rokotteet ehkäisevät kohdunkaulan syöpää, joka on naisilla maailmanlaajuisesti neljänneksi yleisin kuolemaan johtava syöpätauti. Kaiken kaikkiaan 72 miljoonaa ihmistä on saanut HPV-rokotteen, ja Suomessa se on kuulunut kansalliseen rokotusohjelmaan vuodesta 2013.

Selvitys keskittyy arvioimaan erityisesti kahta harvinaisena raportoitua oireyhtymää, CRPS:ää ja POTSia. CRPS on monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä. POTS on posturaalinen ortostaattinen takykardiaoireyhtymä, jossa sydämen syketiheys nousee epänormaalisti istumaan tai seisomaan noustessa. Tämä aiheuttaa huimausta, pyörtymistä, päänsärkyä, rintakipua ja heikotusta.

Kyseisiä oireyhtymiä on aiemmin arvioitu HPV-rokotteiden jatkuvassa turvallisuusseurannassa, mutta syy-yhteyttä haittojen ja rokotteiden välillä ei ole pystytty osoittamaan. Molempia oireyhtymiä esiintyy myös rokottamattomilla henkilöillä.

Selvitystyötä johtaa EMAn lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC). PRAC tulee arvioimaan uusimman tieteellisen näytön aiheesta, mukaan lukien mahdolliset tutkimukset, jotka voisivat selkiyttää oireyhtymien yleisyyden ja mahdollisen syy-yhteyden HPV-rokotteisiin. Selvitystyön valmistuttua PRAC päättää mahdollisista valmistetietoihin tarvittavista muutoksista.

Fimean mukaan selvitystyön aloitus ei anna aihetta muutoksiin rokotteen käytössä.

Lue myös:
Papilloomavirus uhkaa myös miesten terveyttä
Virtsasta otettu HPV-testi oli lupaava

Lähde:
Fimea

Kuva:
Panthermedia