Hyks julkaisee tiedot potilaille avoimista syöpätutkimuksista

Hyksin Syöpätautien klinikan internetsivuilta löytyy tiedot kaikista niistä Syöpätautien klinikalla tehtävistä tutkimuksista, joihin otetaan mukaan uusia tutkimuspotilaita.

HUS:n Hyksin Syöpätautien klinikka julkaisee tiedot potilaille avoimista tieteellisistä tutkimuksista ensimmäisenä suomalaisena yliopistoklinikkana. HUS:n sivuilta voi nyt löytää tiedot kaikista niistä Syöpätautien klinikalla tehtävistä tutkimuksista, joihin otetaan mukaan uusia tutkimuspotilaita.

Hyksin Syöpätautien klinikka vastaa useimpien syöpien lääkehoidoista, sädehoidosta sekä oireenmukaisesta hoidosta koko HUS-alueella. Helsingin ja Uudenmaan lisäksi klinikalla hoidetaan myös muualta Suomesta saapuvia, erityisosaamista vaativia potilaita.

Syöpätautien klinikalla työskentelee 52 kokopäiväistä syöpälääkäriä, jotka hoitavat syöpäpotilaita tiiviissä yhteistyössä muiden erikoisalojen, kuten kirurgian kanssa. Syöpätautien klinikka vastaa Helsingin yliopiston Syöpätautien osastona alan koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Syöpätautien klinikalla toimii oma tieteellinen tutkimusyksikkö, jossa työskentelee professoreiden lisäksi useita kliinisiä tutkimuksia tekeviä lääkäreitä ja kahdeksan tutkimushoitajaa. Tutkimusyksikössä tehdään vaiheen IIV kliinisiä hoitotutkimuksia. Lisäksi yksiköstä käsin johdetaan useita tutkijalähtöisiä kansallisia ja kansainvälisiä monikeskustutkimuksia.

Vuonna 2012 klinikalla alkoi 40 uutta tutkimusta, joista 15 tutkimusta oli potilaille avoimia tutkimuksia uusista syöpähoidoista. Vuonna 2012 tutkimuksia oli meneillään 102. Niistä 35 tutkimukseen otettiin mukaan uusia potilaita saamaan tutkimuksellisia syöpähoitoja. Syöpätautien klinikka tuotti 113 tieteellistä julkaisua vuonna 2012.

Lähde: HUS

Kuva: Panthermedia