Hyksin maksakirurgiassa tehtiin tuottavuusloikka – myös potilaat tyytyväisiä

Optimoidun toipumisen ohjelma on muuttanut hoitokäytäntöjä, lisännyt potilastyytyväisyyttä ja tehostanut vuodeosastopaikkojen käyttöä.

Hyksin elektiiviset maksaresektiopotilaat kotiutuvat nyt keskimäärin kolmantena tai neljäntenä päivänä leikkauksen jälkeen. Leikkauksenjälkeisiä sairaalavuorokausia on saatu vähennettyä keskimäärin kahdella vuorokaudella vuonna 2013 käynnistetyn optimoidun toipumisen ohjelman ansiosta. Maksaresektiolla tarkoitetaan maksan osapoistoa.

Hyksin maksa- ja elinsiirtokirurgian yksikössä arvioidaan, että ohjelman ansiosta samalla vuodepaikkamäärällä voidaan nyt hoitaa noin 50 prosenttia enemmän potilaita vuosittain. Toiminnan tehostamista tarvitaankin, sillä maksaresektioiden määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Laskennallisesti jokaisen potilaan kohdalla säästetään myös kahden hoitovuorokauden kustannukset.

Lisäksi potilaat tuntuvat olevan tyytyväisiä ohjelmaan. Yli 70 prosenttia potilaista antoi kolme vuorokautta leikkauksen jälkeen hoidolleen arvosanan erinomainen ja lähes 30 prosenttia antoi arvosanan hyvä.

Vähemmän opioideja, nopeammin liikkeelle

Keskeisin muutos tehtiin leikkauksenjälkeisen hoidon käytäntöihin. Opiaattien käyttö on minimoitu, ja leikkauksenjälkeistä kipua hoidetaan pääosin muiden lääkkeiden yhdistelminä. Tämä edistää potilaan varhaista liikkeellelähtöä sekä suolen toiminnan nopeampaa käynnistymistä. Potilaat saavat syödä heti vuodeosastolle palaamisen jälkeen.

Ohjelman ensimmäisen vuoden tulokset on koottu kaikkiaan 134 potilaan aineistosta, ja ne ovat maailmanlaajuisestikin arvioituna huippuluokkaa. Tulokset julkaistiin British Journal of Surgery –lehdessä syyskuussa.

Hyksissä ensimmäinen nopean toipumisen ohjelma käynnistettiin suolistosyöpäkirurgiassa 2000-luvun alussa. Nyt ohjelmaa on otettu käyttöön myös haimakirurgiassa.

Lähde:
HUS-kuntayhtymä

Kuva:
Panthermedia