Iäkäs hyötyy toimintakyvyn arvioinnista ennen paksusuolisyövän leikkausta

Väitös: Korkea ikä tai perussairaudet eivät ole este hyväkuntoisten ikäihmisten invasiiviselle kirurgiselle hoidolle.

LL Susanna Niemeläinen selvitti väitöstutkimuksessaan iäkkäiden paksusuolisyöpäpotilaiden leikkaushoidon komplikaatioita.
Arni Sormunen
LL Susanna Niemeläinen selvitti väitöstutkimuksessaan iäkkäiden paksusuolisyöpäpotilaiden leikkaushoidon komplikaatioita.

Vakavia paksusuolisyövän leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita esiintyi yli 80-vuotiaista potilaista erityisesti niillä, jotka asuivat ympärivuorokautisessa palvelutalossa tai joilla oli leikkausta edeltäviä sairaalahoitojaksoja.

Ensimmäisen kuukauden ja vuoden kuolleisuus oli merkitsevästi suurempi vakavia leikkauskomplikaatioita saaneilla potilailla.

LL Susanna Niemeläinen selvitti väitöstutkimuksessaan 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien paksusuolisyöpäpotilaiden leikkaushoidon komplikaatioita ja kuolleisuutta sekä niihin liittyviä riskitekijöitä. Tutkimus tunnisti tekijöitä, joilla kyetään arvioimaan potilaan leikkausta edeltävää toimintakykyä. Näiden tekijöiden vaikutusta arvioitiin potilaan leikkauksen jälkeiseen toimintakykyyn, avuntarpeeseen ja ennusteeseen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös paksusuolisyöpäleikkauksen pitkäaikaisennustetta vertaamalla potilaiden selviytymistä alle ja yli kolme kuukautta leikkauksesta. Potilaat, jotka olivat ennen leikkausta fyysisesti hyväkuntoisia, toipuivat leikkauksesta erinomaisesti jopa vaikeiden komplikaatioiden jälkeen.

Sen sijaan korkea ikä, ympärivuorokautinen palveluasuminen, useat perussairaudet ja kasvaimen leviämisaste heikensivät yli kolme kuukautta leikkauksesta selvinneiden potilaiden kokonaisennustetta.

Hyväkuntoisten ikäihmisten toimintakyky säilyi

Toimintakyvyltään hyväkuntoisten ikäihmisten leikkauksen jälkeiset varhaistulokset olivat vertailukelpoisia nuorempien paksusuolisyöpäpotilaiden kanssa. Korkea ikä tai perussairaudet eivät siis ole este hyväkuntoisten ikäihmisten invasiiviselle kirurgiselle hoidolle.

– Tutkimuksessa seulontatyökaluna käytetty kliininen gerastenia-asteikko (CFS) ennusti hyvin leikkauksen varhaiskomplikaatioita. Sitä voi lämpimästi suositella kirurgeille iäkkään potilaan leikkauskomplikaatioriskien arvioinnissa, toteaa Niemeläinen tiedotteessa .

Hyväkuntoisten ikäihmisten toimintakyky osoittautui säilyvän hyvin myös vuoden seurannassa.

– Tutkimus osoittaa, että iäkkäälle paksusuolisyöpäpotilaalle on hyötyä huolella tehdystä leikkaushoidon riskien arvioinnista, fyysisen kunnon optimoinnista ja kokonaisvaltaisesta, moniammatillisesti yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa suunniteltavasta hoidosta, toteaa Niemeläinen.

LL Susanna Niemeläisen väitöskirja Colon Cancer Surgery in Aged Patients: Surgical and Functional Outcomes tarkastetaan Tampereen yliopistossa 10.6.2022.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.