Iäkkäälle naiselle räätälöity mammografiaseuranta

Yli 80-vuotiaat harvoin hyötyvät säännöllisistä mammografiaseulonnoista, paitsi jos rintasyövän riski on erityisen suuri ja naisen yleinen terveydentila muuten on erityisen hyvä.

Rintasyövän sairastaneista 4–5 % saa toisen rintasyövän joko samaan rintaan tai toiseen rintaan. Tämän takia rintasyövän hoidon jälkeen naisille on suositeltu vuosittaista mammografiaseurantaa. Hormonaalinen hoito vähentää toiseen rintasyöpään sairastumisen riskiä. Iäkkäiden potilaiden mammografiaseurannasta on kuitenkin niukasti prospektiivista tutkimusta.

JAMAssa on nyt julkaistu kirjallisuuden perusteella laadittu suositus rintasyövän sairastaneen iäkkään potilaan seurannasta. Mammografiaseurannan merkitystä pitää arvioida potilaan kokonaistilanteen kannalta. Iäkkäiden rintasyövän sairastaneiden naisten kuolemansyy ei yleensä liity rintasyöpään.

Yli 70-vuotiaille suositellaan mammografiatutkimusta 1–2 vuoden välein, kunnes potilaan elinajan odote on vähemmän kuin 5–10 vuotta. Yli 80-vuotiaat harvoin hyötyvät säännöllisistä mammografiaseulonnoista, paitsi jos rintasyövän riski on erityisen suuri ja naisen yleinen terveydentila muuten on erityisen hyvä. Jos potilaalla on vakavia muita sairauksia, mammografiaseulonnoista tuskin on odotettavissa terveyshyötyä.

Katsauksessa pohditaan myös tapoja keskustella mammografiaseurannan järjestämisestä ja lopettamisesta. Ihmisillä on taipumus yliarvioida koneellisten tutkimuksien tarjoamia terveyshyötyjä. Potilaiden kanssa on syytä käydä faktoihin perustuvaa vuoropuhelua ja osallistaa potilas päätöksentekoon.

Lähde: Freedman R, Keating N, Partridge A ym. Surveillance mammography in older patients with breast cancer – can we ever stop? A Review. JAMA Oncol, verkossa ensin 17.11.2106. doi:10.1001/jamaoncol.2016.3931

Kirjoittaja:
Sirkku Jyrkkiö
dosentti, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Julkaistu Lääkärilehdessä 51–52/2016