Ikääntyneiden diabetes haastaa terveydenhuollon

Ikääntyneiden diabetes haastaa terveydenhuollon Kuva 1 / 1

Diabeteksen kesto ja potilaiden ikääntyminen ennustavat itsenäisesti diabetessairastavuutta ja -kuolleisuutta. Kun väestö vanhenee ja diabetespotilaat elävät yhä kauemmin sairautensa kanssa, on hypoglykemian ja kardiovaskulaaristen komplikaatioiden vähentämiseksi tehtävä yhä enemmän työtä, arvioidaan JAMA:ssa julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa verrattiin ikääntyneiden potilaiden diabeteskomplikaatioiden määrää ja potilaiden kuolleisuutta ikäryhmän ja diabeteksen keston mukaan.

Kohorttitutkimus kattoi yli 72 000 vähintään 60-vuotiasta potilasta, jotka sairastivat tyypin 2 diabetesta. Komplikaatioiden ilmaantumistiheys ja potilaiden kuolleisuus laskettiin erikseen kullekin ikäryhmälle (60–69-vuotiaat, 70–79-vuotiaat ja 80 vuotta täyttäneet) diabeteksen keston (lyhytkestoinen 0–9 vuotta vs. pitkäkestoinen vähintään 10 vuotta) mukaan.

Lyhytkestoista diabetesta sairastavilla 70–79-vuotiailla esimerkiksi sepelvaltimotaudin ilmaantumistiheys oli 11,47/1 000 henkilövuotta ja hypoglykemian 5,03/1 000 henkilövuotta. Samanikäisillä mutta pitkäkestoista diabetesta sairastavilla vastaavat luvut olivat 18,98/1 000 henkilövuotta ja 15,88/tuhat henkilövuotta.

Tutkijoiden mukaan varsinkin hypoglykemia ja mikrovaskulaariset komplikaatiot lisääntyivät kussakin ikäryhmässä dramaattisesti diabeteksen keston pidentyessä. Kun aineistoa luokiteltiin diabeteksen keston mukaan, hypoglykemia, kardiovaskulaarinen sairastavuus ja kuolleisuus kohosivat jyrkästi iän noustessa.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi

  • Hae lisätietoja Terveyskirjastosta: Diabetes