Ilmastonmuutos voi lisätä ripulitauteja

Tutkimuksessa verrattiin ripulitilastoja sään vaihteluun Botswanassa vuodesta 1974 vuoteen 2003. Tulosten mukaan lämpötilan kohoaminen ja sateiden väheneminen olivat yhteydessä ripulitapausten lisääntymiseen botswanalaisilla lapsilla.

Tutkimuksessa verrattiin ripulitilastoja sään vaihteluun Botswanassa vuodesta 1974 vuoteen 2003. Tulosten mukaan lämpötilan kohoaminen ja sateiden väheneminen olivat yhteydessä ripulitapausten lisääntymiseen botswanalaisilla lapsilla.

Botswanassa ripulitaudit ovat toiseksi merkittävin alle 5-vuotiaiden lasten kuolinsyy. Ripulin esiintyvyys oli tutkimuksen mukaan huipussaan kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä, niin kuivana kuin sateisenakin kautena. Tutkimus julkaistiin International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä.

Monissa aiemmissa tutkimuksissa ripulia on tavattu eniten sateisena aikana. Syyksi on arveltu tautien leviämistä likaisen veden välityksellä. Tässä tutkimuksessa ripulin esiintyvyys oli kaikkein suurinta kuivalla kaudella, jolloin ripulitapausten määrä nousi 20 % verrattuna vuoden keskiarvoon. Tutkijat arvioivat syyksi sen, että kuivana aikana ripulia levittävien kärpästen määrä ja aktiivisuus olivat suurimmillaan.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että ripulitaudit lisääntyvät Botswanassa ja samankaltaisilla kuivilla alueilla Afrikassa, mikäli ilmastonmuutos etenee, kuten on ennustettu. Tutkijat toteavat, että ilmaston vaikutuksista ripulin esiintyvyyteen tarvittaisiin lisää tietoa – esimerkiksi eri maiden eroista ilmaston muutosten vaikutuksista tauteja levittävien kärpästen määrään.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.