Influenssalääkkeet tepsivät myös zikavirukseen

Tutkijoiden testaamista lääkeaineista kolmen yhteisteho esti tehokkaasti zikaviruksen ja sen isäntäsolujen vuorovaikutusta. Tuloksen kannustavat kehittämään uusia virusuhkia vastaan isäntäsolun toimintoihin kohdistuvia lääkeaineita.

Zikavirusinfektiota voidaan estää myös influenssavirukseen tehoavilla lääkkeillä, selviää tuoreesta Helsingin yliopistossa toteutetussa tutkimuksessa. Laboratoriossa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin kolmen influenssaan tehoavan lääkeaineen toimivan myös zikavirukseen.

Ryhmänjohtaja Denis Kainovin ja professori Olli Vapalahden johtama tutkimusryhmä hyödynsi menetelmää, jossa laboratoriossa kasvatettuja ihmisen verkkokalvon pigmenttiepiteelin soluja infektoitiin sikiön aivokudoksesta eristetyllä zikaviruskannalla. Tämän jälkeen soluviljelmiin lisättiin erilaisia lääkeaineita. Kolme testatuista lääkeaineista, obatoclax, gemsitabiini ja salifenyylihalamidi, estivät zikaviruksen rakenneosien muodostumista ja uusien virusten syntymisen. Tarvittavat lääkepitoisuudet olivat niin pieniä, että ne eivät vahingoittaneet soluja.

– Tuloksemme osoittavat näiden viruslääkkeiden ja niiden yhdistelmien estävän tehokkaasti zikaviruksen ja sen isäntäsolujen vuorovaikutusta. Lisäksi tiedämme nyt enemmän näiden lääkeaineiden vaikutusmekanismeista ja kohdeviruksista, kertoo Denis Kainov Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Vapalahti jatkaa, että uusien ja uhkaavien virusepidemioiden yhteydessä kannattaa seuloa myös kaupallisesti saatavien lääkkeiden tai vielä kehitysvaiheessa olevien lääkeaineiden tehoa näihin uusiin tauteihin.

– Tällaisen työkalupakin avulla lääkekehitys niin zikavirusta kuin muita äkillisesti ilmestyviä virusuhkia vastaan saattaisi merkittävästi nopeutua, sanoo professori Vapalahti.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.