Influenssarokotteen turvallisuus raskauden aikana

Spontaaneissa keskenmenoissa ei näkynyt eroja rokotettujen ja rokottamattomien välillä.

Italian Lombardiasta julkaistiin tutkimus raskauden aikana vuosina 2009–2010 annettujen influenssarokotuksien vaikutuksista raskauden kulkuun ja vastasyntyneisiin.

Rokote oli A(H1N1), adjuvantti MF 59 (Focetria, Novartis) ja tutkimuksen kohteena oli 86 000 äitiä. Heistä 6 246 rokotettiin. Rokotteen sai kolmannella raskauskolmanneksella 3 615 ja toisella raskauskolmaneksella 2 557 äitiä. Spontaaneissa keskenmenoissa ei näkynyt eroja rokotettujen ja rokottamattomien välillä.

Rokotetuilla äideillä ilmeni pieni lisäys raskauden aikaisen diabeteksen puhkeamisessa (riskisuhde 1,26, 95 %:n LV 1,04-1,53) ja rokotettujen äitien vastasyntyneillä näkyi pieni lisäys synnynnäisissä epämuodostumissa (1,14, 0,99-1,31). Tutkijat toteavat aiheesta olevan niukalti tutkimustietoa ja ehdottavat muun muassa meta-analyysitutkimuksia erityisesti synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyydestä.

Kirjoittanut:
Juhana E. Idänpään-Heikkilä
lääketieteen professori

Kuva:
Panthermedia