Influenssarokotus henkilökunnalle

Uudistettu tartuntatautilaki määrittelee nyt myös terveydenhuollon henkilökunnan rokotusvaatimuksia.

Uusi tartuntatautilaki edellyttää, että terveydenhuollon työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava rokotuksen antama, jokavuotinen suoja influenssaa vastaan potilaiden suojaamiseksi. Rokotussuojaa koskeva pykälä tuli voimaan maaliskuun alussa.

– Koska rokotusvasteet ovat iäkkäillä ja immuunipuutteisilla selvästi heikompia kuin työikäisillä ja terveillä, on tärkeää, että terveydenhuollon henkilökunnan keskuudessa on hyvä rokotuskattavuus, todetaan influenssarokotusta käsittelevässä katsausartikkelissa Lääkärilehdessä.

– Pistettävät rokotteet ovat turvallisia myös immuunipuutteisille ja raskaana oleville. Kausi-influenssarokotus ei lisää narkolepsian eikä muiden kroonisten sairauksien riskiä, kirjoittajat huomauttavat.

– Laki lisää sekä työnantajan että työntekijän vastuuta potilasturvallisuudesta ja korostaa työntekijän itsearviointia oman rokotussuojan tarkistamiseksi. Suomessa ei ole pakkorokotuksia, mutta uudistunut laki määrittelee työntekijöiden soveltuvuutta työtehtäviin tarttuvien tautien ehkäisyn kannalta, kirjoittajat toteavat.

Kun tavoitteena on hyvä rokotuskattavuus, rokotuksen täytyy olla helposti saatavilla. Saatavuudella on suurempi merkitys kuin kampanjoinnilla tai luennoilla. Esimerkiksi liian kaukana sijaitseva rokotuspiste tai työpäivään vaikeasti sovittavissa oleva rokotustapahtuma vähentävät kiinnostusta.

Lähde:

Huttunen R, Nohynek H, Heikkinen T. Miksi influenssarokotus on tärkeä? Suom Lääkäril 2018;73:636–41.

Kirjoittaja:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Pixmac

Artikkeli ilmestyi Lääkärilehdessä 10/2018.

Lataa tiedostoja