Insuliiniresistenssi liitoksissa kielellisten taitojen heikentymiseen

Tutkijat eivät tiedä, miksi insuliiniresistenssi liittyi kielellisten taitojen heikentymiseen vain naisilla, mutta mahdollinen selitys löytyy aivojen valkean aineen muutoksista, jotka on yhdistetty mm. Alzheimerin tautiin.

Insuliinin tehon heikkeneminen eli ns. insuliiniresistenssi saattaa altistaa muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiselle, tuore suomalaistutkimus osoittaa. Yhteys havaitaan vain naisilla.

Havainto on mielenkiintoinen, sillä vaikka insuliiniresistenssi on yhdistetty mielentoimintojen heikentymiseen aikaisemminkin, yhteyden ei ole havaittu riippuvan sukupuolesta.

Insuliiniresistenssi tarkoittaa insuliinin tehon heikkenemistä, jonka takia haimalla on vaikeuksia tuottaa sitä riittävästi, jotta veren sokeritasot pysyvät kurissa. Kun resistenssi kehittyy pitkälle, edessä on tyypin 2 diabetes.

Laura L. Ekbladin johtama tutkijaryhmä teki havaintonsa tutkimalla 6 000 suomalaista 30–97-vuotiasta. Osallistujien kognitiivisia mielentoimintoja arvioitiin kielellistä muistia ja taitoja sekä reaktionopeutta mittaavilla testeillä.

Tulokset osoittivat insuliiniresistenssistä kärsivien naisten menestyvän kielellisiä taitoja ja sujuvuutta mittaavissa testeissä muita heikommin, minkä lisäksi heidän reaktionopeutensa oli huonompi. Miehillä vastaavia yhteyksiä ei havaittu.

Tutkijat eivät tiedä, miksi insuliiniresistenssi liittyi kielellisten taitojen heikentymiseen vain naisilla, mutta mahdollinen selitys löytyy aivojen valkean aineen muutoksista, jotka on yhdistetty mm. Alzheimerin tautiin.

Aiemmissa tutkimuksissa kyseiset aivomuutokset ovat olleet tavallista yleisempiä metabolista oireyhtymää potevilla sekä naisilla. Tutkijat kuitenkin korostavat, ettei heidän tutkimuksensa pysty syiden selvittämiseen. Tutkimuksen luonteesta johtuen ei myöskään ole täysin varmaa, että juuri insuliiniresistenssi oli vastuussa naisten kielellisten taitojen heikentymisestä.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Diabetologia-tiedelehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
Diabetologia 2015;DOI:10.1007/s00125-015-3715-4

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.