Intensiivinen tietokonepelien pelaaminen voi uuvuttaa

Nuoret palautuvat intensiivisestä tietokonepelien pelaamisesta huonosti. Nuorten pelaajien palautumista tutkittiin elokuussa tietokoneharrastajien Assembly 2012 -tapahtumassa.

Nuoret palautuvat intensiivisestä tietokonepelien pelaamisesta huonosti. Nuorten pelaajien palautumista tutkittiin elokuussa tietokoneharrastajien Assembly 2012 -tapahtumassa. Ammattipelaajien palautuminen oli tutkimusten mukaan parempaa kuin nuorten. Työterveyslaitoksen ja Helsingin terveyskeskuksen tutkimukseen osallistui 18 henkilöä, joista osa oli harrastajia, osa ammattilaisia. Kaikki tutkittavat olivat 18-vuotiaita. Heidän unenaikaista sykevariaatiotaan seurattiin.

Harrastelijapelaajat ilmoittivat nukkuneensa tapahtuman aikana keskimäärin 5–6 tuntia. Ensimmäisenä yönä autonomisen hermoston hyvän palautumisen kesto oli yli 50 prosenttia nukkumisajasta. Syvä rentoutuminen alkoi hyvin pian nukahtamisen jälkeen. Tutkittavat ilmoittivat nukkuneensa kolmantena yönä yhtä paljon kuin aiempina öinä. Siitä huolimatta palauttavaa unta oli enää alle 20 prosenttia. Syvimmän rentouden tilaan pääseminen saattoi kestää 2–3 tuntia.

– Useamman peräkkäisen päivän ajan jatkuva intensiivinen pelaaminen alkaa vaikuttaa palautumiseen, sanoo erikoislääkäri Harri Lindholm Työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan.

– Erityisesti autonominen eli stressihermosto näyttää toimivan ylikierroksilla vielä nukahtamisen jälkeen. Tällöin uni ei ole palauttavaa.

Harrastelijapelaajat eivät kokeneet stressiä tai jaksamisongelmia, vaikka raportoivatkin lisääntyvää väsymyksen tunnetta tapahtuman loppua kohden. Innostavassa ja vireystilaa nostavassa tilanteessa syntyy aluksi flow-tila, joka koetaan miellyttävänä ja josta seuraa rentoutuminen. Jatkuva kierroksilla käyminen alkaa kuitenkin rasittaa palautumista. Nuoret ja terveet tietokonepeliharrastajat eivät Lindholmin mukaan välttämättä tunnista huonoa palautumista, joka voi ilmetä tarkkaavuuden, keskittymisen ja muistin vaikeutumisena ja väsymyksenä. Myös yksilölliset erot palautumisessa ovat suuria.

Ammattipelaajien palautuminen oli selvästi parempaa kuin harrastelijapelaajien. Tämä voi johtua esimerkiksi vähäisemmästä kuormittumisesta harjaantumisen myötä. Ammattipelaajien pelitapa voi myös olla kontrolloidumpi ja he saattavat kiinnittää enemmän huomiota palautumiseen.

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että intensiiviseen ja pitkäkestoiseen peliharrastukseen voi liittyä puutteellista palautumista. Huono palautuminen voi heijastua työhön ja opiskeluissa jaksamiseen.

– Vanhemmat pohtivat usein tietokonepelaamisen vaikutuksia. Tämän tutkimuksen perusteella kuormittuminen on pientä, mutta se kasaantuu vähitellen, jos palautumiseen ei kiinnitetä huomiota, sanoo tiimipäällikkö Markku Sainio Työterveyslaitoksesta.

Hertta Vierula
toimittaja
Kuva: Pixmac

Julkaistu aiemmin www.laakarilehti.fi