Itä-Suomeen EU-rahoitusta uusien antibioottien kehittämiseen

Vuosina 2015–2018 toteutettava INTEGRATE-hanke saa EU:n Marie Curie ITN -rahoitusta noin 2,8 miljoonaa euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 270 000 euroa.

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos on mukana eurooppalaisessa tutkijakoulutusverkostossa, jossa kehitetään uusia, vastustuskykyisiin bakteereihin tehoavia antibiootteja muun muassa tietokonemallinnuksen avulla.

Vuosina 2015–2018 toteutettava INTEGRATE-hanke saa EU:n Marie Curie ITN -rahoitusta noin 2,8 miljoonaa euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 270 000 euroa. Itä-Suomen yliopisto toimii hankkeessa uusien lääkemolekyylien tietokoneavusteisen suunnittelun keskuksena.

INTEGRATE-hankkeessa on kymmenen partneria kahdeksasta EU-maasta. Itä-Suomen yliopistossa toimivan professori Antti Poson tutkimusryhmän lisäksi mukana on tutkimusryhmiä Helsingin, Antwerpenin, Cambridgen, Ljubljanan ja Parman yliopistoista sekä lääkealan yrityksiä. Hanketta koordinoi Parman yliopisto.

Poso kertoo, että hankkeessa Itä-Suomen yliopisto toimii keskuksena, jonne keskitetään lähes kokonaan uusien molekyylien tietokoneavusteinen suunnittelu. Lisäksi yliopisto vastaa tämän alan opetuksesta kaikille projektin tutkijoille yhdessä Frauenhofer-instituutin kanssa.

Mallinnuksessa hyödynnetään erityisesti Cambridgen yliopiston tutkijoiden kanssa bakteerien selviämiselle kriittisten kohdeproteiinien kolmiulotteista rakennetta.

Hankkeen saama rahoitus mahdollistaa myös jatko-opiskelijan palkkaamisen tutkimusryhmään. Kaikkiaan hankkeeseen palkataan Euroopan laajuisesti kymmenen uutta tutkijaa.

– Perustellusti voi sanoa, että tämä tutkimushanke tarjoaa eurooppalaisille jatko-opiskelijoille erittäin korkeatasoisen ympäristön uusien antibioottien kehittämiseen, Poso sanoo.

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto

Kuva:
Panthermedia