Jext-adrenaliinikyniä vedetään pois markkinoilta tuotevirheen vuoksi

Valmistetta käytetään välitöntä hoitoa vaativissa äkillisissä, henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa, joiden aiheuttaja on hyönteisen pisto tai purema, ruoka-aine, lääke tai fyysinen rasitus.

ALK Abello vetää takaisin Suomessa ja muissa Euroopan maissa 150 mikrogramman ja 300 mikrogramman Jext®-adrenaliiniautoinjektorien eriä.

Valmiste on steriili adrenaliiniliuos automaattisessa laitteessa (esitäytetty kynä eli injektori).

Valmistetta käytetään välitöntä hoitoa vaativissa äkillisissä, henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa (anafylaktisessa sokissa), joiden aiheuttaja on hyönteisen pisto tai purema, ruoka-aine, lääke tai fyysinen rasitus.

Takaisinveto tehdään, koska on ilmennyt, että joidenkin Jext-autoinjektorien neulat ovat vääntyneet ja sen vuoksi injektorista ei tule adrenaliinia. Toimintahäiriö koskee myyntiluvan haltijan mukaan pientä osaa kyseisten erien Jext-injektoreita.

Jos lääkkeen käyttäjällä on poisvedettävien listalla mainittua erää oleva injektori, tulee injektori palauttaa apteekkiin. Apteekki toimittaa tilalle korvaavan valmisteen. Apteekkien tulee ohjeistaa asiakasta korvaavan valmisteen käytöstä ja poikkeavista värikoodeista.

Virheelliset eränumerot:

Jext 150 mcg, eränumerot ja viimeiset käyttöpäivät:
0000884198 03-2015
0000844764 02-2015
0000804928 01-2015

Jext 300 mcg, eränumerot ja viimeiset käyttöpäivät:
0000898801 03-2015
0000862937 02-2015
0000831438 02-2015
0000810570 01-2015
0000785377 01-2015
0000733985 12-2014

Ohjeistus injektorin käyttäjille:

ALK vetää takaisin Jext®-adrenaliiniautoinjektoreita Suomessa ja muissa Euroopan maissa (ALK Abellon tiedote)

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Kuva: ALK Abello