JSN antoi Potilaan Lääkärilehdelle vapauttavan päätöksen

Uutinen käsitteli Valviran tutkintaa, joka kohdistui epätyypillistä kilpirauhashoitoa antaneisiin lääkäreihin.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut vapauttavan päätöksen Lääkärilehden ja Potilaan Lääkärilehden verkkosivuillaan julkaisemasta uutisesta.

Uutinen käsitteli Valviran tutkintaa, joka kohdistui epätyypillistä kilpirauhashoitoa antaneisiin lääkäreihin.

Kantelun mukaan uutinen olisi rikkonut muun muassa Journalistin ohjeiden kohtaa 21, joka käsittelee kritiikin kohteen samanaikaista kuulemista. Kantelijoiden mukaan valvontatoimien kohteena olevat lääkärit oli helppo tunnistaa tekstistä eivätkä he saaneet esittää omia näkemyksiään.

Lue lisää: Mikä on struuma?

JSN:n ratkaisun mukaan Lääkärilehti ei rikkonut hyvää journalistista tapaa. Ratkaisun mukaan kantelijat eivät olleet tunnistettavissa jutun perusteella, eikä heitä sen takia ollut tarpeen kuulla samassa yhteydessä. Heille ei syntynyt asiassa vastineoikeutta.

JSN on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Maria van der Meer
kirjoittaja on Lääkärilehden toimittaja