Kaihileikkauksen jälkeiset silmäoireet luultua yleisempiä

Kaihileikkauksen jälkeisinä ensimmäisinä tunteina kolmannes tutkimuspotilaista koki silmäkipua, ja yhdellä kymmenestä kipu oli voimakkuudeltaan kohtalaista tai kovaa.

Vaikka suurin osa toipuu kaihileikkauksesta ilman merkittäviä jälkioireita, osalla potilaista toipumiseen liittyy merkittäviä kivuliaita silmäoireita. Leikkauksen jälkeiset silmäoireet pitää tunnistaa, sillä ne ovat yhteydessä heikompaan potilastyytyväisyyteen leikkauksen jälkeen. Tämä käy ilmi LL Susanna Porela-Tiihosen väitöstutkimuksesta.

Porela-Tiihonen tutki 196 iältään 40-91-vuotiasta KYS:ssa 2010-2011 leikattua potilasta. Heitä haastateltiin ennen leikkausta ja leikkauspäivänä sekä päivä, viikko, 6 viikkoa ja vuosi leikkauksen jälkeen. Väitöstutkimuksessa mitattiin terveyteen liittyvää elämänlaatua Suomessa kehitetyllä 15-D-elämänlaatumittarilla.

Kaihileikkauksen jälkeisinä ensimmäisinä tunteina kolmannes tutkimuspotilaista koki silmäkipua, ja yhdellä kymmenestä kipu oli voimakkuudeltaan kohtalaista tai kovaa. Silmäkivun esiintyvyys väheni sairaalasta kotiutumisen jälkeen; joka kymmenes potilas koki silmäkipua ensimmäisen kuuden viikon aikana.

Leikkauksen jälkeisiin viikkoihin liittyi myös muita silmäoireita, kuten vierasesineen tunnetta, valonarkuutta, kirvelyä ja kutinaa. Lähes puolet potilaista kertoi leikkauksen jälkeen ilmenneen uusia oireita, joita ei ollut ennen leikkausta. Näistä yleisin oli vierasesineen tunne silmässä, jota ilmeni joka viidennellä potilaalla.

KYS:ssa kaihileikatuista potilaista 85 prosenttia oli tyytyväisiä leikkaustulokseen ja hoitoonsa, mikä on aiempiin kansainvälisiin tuloksiin verrattuna varsin hyvä tulos. Tutkimuksessa löydettiin yhteys leikkauksen jälkeisten silmäoireiden ja heikommaksi ilmoitetun potilastyytyväisyyden välillä. Tämä osoittaa oireiden tunnistamisen, ennaltaehkäisyn ja hoidon tärkeyden.

Kaihileikkauksen oikea ajoitus on tärkeää myös potilastyytyväisyyden kannalta. Ne potilaat, joille oli ennen leikkausta ehtinyt kehittyä vähemmän näkökykyyn liittyviä arjessa selviytymisen vaikeuksia, olivat tyytyväisempiä leikkauksella saavutettuun näkökyvyn paranemiseen.

Lue myös: 
Vaalentaako kaihi silmiä?
Diabetes ja silmä

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto

Kuva:
Pantermedia