Kaihileikkausjonojen purkaminen vähensi pitkään hoitoa odottaneiden määrää HUS:ssa

Hoitoa odotettiin keskimäärin pisimpään Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Nopeimmin hoitoon pääsi Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä.

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden potilaiden määrä on vähentynyt viime syksynä HUS:ssa. Pääasiallinen syy on HUS:n kaihileikkausjonon lyhentyminen, toteaa THL.

Elokuun lopussa HUS:ssa noin 400 henkilöä oli odottanut kaihileikkausta yli puoli vuotta. Joulukuussa vastaava määrä oli 12.

Pitkään hoitoa odottaneita oli HUS:ssa eniten plastiikkakirurgiassa, sydän- ja rintaelinkirurgiassa, verisuonikirurgiassa ja ortopediassa.

Pitkään hoitoa odottaneiden määrä oli kasvanut eniten Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, siellä erityisesti silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisaloilla.

Hoitoa odotettiin keskimäärin pisimpään Satakunnan sairaanhoitopiirissä, mediaani oli 63 vuorokautta. Nopeimmin hoitoon pääsi Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä, joissa mediaani oli 34 vuorokautta.

Lähetteiden määrä kuvaa kiireettömän hoidon palvelujen kysyntää. Vuoden 2013 aikana sairaanhoitopiireissä oli käsitelty yhteensä yli miljoona kiireetöntä lähetettä. Eniten lähetteiden määrä oli kasvanut vuodesta 2012 HUS:ssa, 23 %, ja Kainuussa, 28 %.

Lisätietoja: THL

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.