Kainuun uusi sairaala kaataa raja-aitoja

Kainuussa suunnitellaan keskussairaalaa, jossa pärjätään ­vähemmällä henkilökunnalla. Alueen terveysasemille harkitaan erikoislääkärien etäpoliklinikoita ja sairaanhoitajille rajoitettua läheteoikeutta.

Kajaanissa sijaitsevan Kainuun keskussairaalan uudistuksessa varaudutaan hoidontarpeen kasvuun, tiukentuvaan talouteen ja vähenevään työvoimaan.

– Tiloissa pitää pärjätä pienemmällä porukalla. Tilakysymyksen lisäksi tämä on organisaatio- ja johtamiskysymys, projektijohtaja, ylilääkäri Jukka Juvonen sanoo.

Sairaalan ytimeksi tulee erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys sekä sen ympärillä toimiva akuuttisairaala. Sairaalan toinen osa on kiireettömän hoidon alue, johon kuuluvat erikoisalojen poliklinikat, vuodeosastot, päiväsairaala ja suunniteltu leikkaustoiminta.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Potilaiden kulku sairaalassa halutaan mahdollisimman yksinkertaiseksi. Henkilöstö puolestaan toimisi joustavasti eri palveluissa, siksi organisaation rakenne mietitään uudelleen.

Tehokkaampaan yhteistyöhön

Jukka Juvonen näkee, että jäykkä klinikkakohtainen resurssienjako on mennyttä aikaa. Hänen mukaansa henkilökunnan yhteiskäyttö on sujuvampaa, kun samankaltaiset toiminnot ovat lähellä toisiaan.

Esimerkiksi vaativammat, seurantaa vaativat potilaat voidaan sijoittaa lähelle teho-osastoa. Vuodeosastot suunnitellaan niin, ettei hoitajien tarvitse kävellä niin paljon kuin nykyään, ja kun röntgen ja päivystys ovat lähellä toi­siaan, ei työaikaa kulu potilaiden saattamiseen.

– Ammattiryhmien välinen yhteistyö paranee, kun tilat on fiksusti järjestelty. Rakennus on apuväline. Keskeistä on samanaikainen toiminnallinen suunnittelu ja asioiden organisointi.

Kajaanin kaupungin terveyskeskuslääkärien vastaanotot siirretään samoihin tiloihin erikoissairaanhoidon poliklinikoiden kanssa.

– Konsultointi helpottuu, kun erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat lähekkäin, Juvonen uskoo.

Hoitajille läheteoikeus erikoislääkärille?

Kainuun kuntien terveysasemat säilyvät ja niiden toimintaan lisätään kuntouttavaa otetta. Erikoislääkäreiden etävastaanottoja kuntien terveysasemilla aiotaan lisätä.

– Arvioimme systemaattisesti, mille erikoisaloille etäpoliklinikkatoiminta soveltuu. Lääkärit ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti ainakin periaatetasolla, Juvonen kertoo.

Harkinnassa on, että hoitajat saisivat rajoitetun läheteoikeuden erikoislääkärille. Myös tätä arvioidaan erikoisaloittain ja selvitetään, millaisiin tapauksiin se sopii.

– Olennaista on ohjata potilas mahdollisimman suoraan oikealle lääkärille.

Kunnat samassa veneessä

Suunnitelmat on siunattu Kainuun kunnissa ja Kainuun sote-kuntayhtymän valtuustossa. Kainuussa on hallintokokeilun perintönä kahdeksan vuoden kokemus siitä, että kuntien peruster­veydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto kuuluvat yhteen organisaatioon. Juvonen uskoo, että kokemuksesta on apua uutta sairaalaa suunnitellessa.

– Olemme oppineet tuntemaan toisiamme ja näkemys on laajalti sellainen, että olemme samassa veneessä.

Sairaalan toiminnallinen suunnittelu jatkuu tänä syksynä ja rakennustöiden on määrä alkaa vuonna 2015. Kaksi kolmasosaa 33 000 neliön tiloista on uudisrakennuksia, yksi kolmasosa peruskorjataan vanhasta.

Anne Seppänen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/2013