Kalsiumia maltilla naisillekin

Runsas kalsiuminsaanti lisää ruotsalaistutkimuksen mukaan naisten sydänkuolemien riskiä.

Runsas kalsiuminsaanti lisää ruotsalaistutkimuksen mukaan naisten sydänkuolemien riskiä.

Yli 1 400 mg:n päivittäinen kalsiuminsaanti oli yhteydessä kokonaiskuolleisuuteen, sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen ja iskeemisestä sydänsairaudesta johtuvaan kuolleisuuteen. Yhteys kalsiuminsaannin ja sydänkuolemien välillä oli voimakkaampi niillä naisilla, joiden kalsiuminsaannista osa tuli kalsiumlisistä. Aivohalvauskuolleisuuteen suurella kalsiumannoksella ei ollut yhteyttä.

Tutkimukseen osallistui 61 433 naista, jotka olivat syntyneet vuosina 1914–1948. Tutkittavat kuuluivat Ruotsin mammografiakohorttiin, jonka tiedot kerättiin 1987–1990. Tutkittavien ruokavalio selvitettiin kyselyillä tutkimuksen aluksi ja uudelleen osalta tutkittavista vuonna 1997 ja heidän kalsiuminsaantinsa arvioitiin. Tutkimuksessa otettiin huomioon sekä ruokavaliosta saatu kalsium että kalsiumlisät.

Seuranta-ajan mediaani oli 19 vuotta. Tänä aikana tutkittavista 17 % kuoli. Tutkimuksessa selvitettiin kuolemansyyt rekisteritietojen perusteella. Tutkittavista 3 862 kuoli sydän- ja verisuonitauteihin, 1 932 iskeemiseen sydänsairauteen ja 1 100 aivohalvaukseen.

Neljännes tutkituista käytti vuoden 1997 selvityksen perusteella kalsiumlisää. Tavallisin kalsiumlisän lähde oli monivitamiinivalmiste.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue myös: Kalsiumlisästä sydänkuoleman riski miehille