Kampanja kehottaa: Vie vanhus ulos

Ulkoilu piristää vanhuksen mieltä, terästää muistia ja parantaa liikkumisvarmuutta. Moni ei kuitenkaan uskaltaudu ulos ilman turvallista ulkoiluseuraa. Ulkoilun loppuminen ennustaa lyhyessä ajassa turvautumista koti- tai laitoshoitoon.

Ulkona liikkuminen vaikeutuu monella 75–80 vuoden iässä. Syinä voivat olla heikentynyt lihasvoima ja tasapaino sekä ympäristön haasteet. Moni pelkää kaatumista.

Kävelykyky säilyy kävelemällä. Ulkoilun loppuminen ennustaa lyhyessä ajassa turvautumista koti- tai laitoshoitoon.

Erityisesti talviajan ulkoilu ja asiointi on haastavaa monelle vanhukselle. Liukkaat kelit sekä hiekoittamattomat ja auraamattomat tiet ovat esteenä ikäihmisten ulkona liikkumiselle. Ulkoiluystävän puute jättää iäkkäät ihmiset kotinsa vangiksi, vaikka moni heistä haluaisi päästä ulos raittiiseen ilmaan myös syksyllä ja talvella.

Ikäinstituutin järjestämällä Vie vanhus ulos -kampanjalla edistetään niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat apua ulkoillakseen turvallisesti. Kampanja toteutetaan tänä vuonna kolmatta kertaa.

Kuka tahansa voi ilmaista välittämistään ja arvostustaan viemällä oman vanhuksensa tai iäkkään naapurinsa ulos. Myös palvelutaloista voi tiedustella ulkoiluystävän tarvetta. Osallistua voi kampanjasivustolla ja haastaa myös vaikkapa työyhteisön ja tuttavat mukaan.

Lähde ja lisätietoja: Ikäinstituutti

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Liikkumiseen houkutteleva ympäristö tukee vanhusten kävelykykyä
Anna isovanhemman auttaa
Yli 90-vuotiaat aiempaa vireämpiä
Tutkimus: vanhusten avuntarpeen lisääntymiseen varauduttava