Kandit eivät jatkossa päivystä yksin

Vielä tällä hetkellä lääketiedettä viisi vuotta opiskelleet saavat toimia terveyskeskuspäivystyksissä niin, että turvana on puhelimen päässä oleva takapäivystäjä. Vuoden 2015 alusta päivystysyksikössä on oltava paikalla kaikkina vuorokauden aikoina laillistettu lääkäri.

Uusi päivystysasetus tuo muutoksia lääketieteen opiskelijoiden päivystämiseen. Jatkossa lääketieteen kandidaatit eivät saa päivystää yksin, vaan päivystysyksikössä on kaikkina vuorokauden aikoina oltava paikalla laillistettu lääkäri, joka johtaa päivystysyksikön toimintaa. Asetus astuu voimaan vuoden 2015 alusta.

– Tilanne muuttuu yksiköissä, joissa on pelkkä terveyskeskuspäivystys. Niissä on tähän asti voinut päivystää opiskelija yksinäänkin, selvittää varatoiminnanjohtaja Hannu Halila Lääkäriliitosta.

Vielä tällä hetkellä lääketiedettä viisi vuotta opiskelleet saavat toimia terveyskeskuspäivystyksissä niin, että turvana on puhelimen päässä oleva takapäivystäjä. Jatkossa laillistetun lääkärin on oltava päivystysyksikössä fyysisesti paikalla. Jo vuodesta 2011 lähtien tätä on vaadittu neljä vuotta opiskelleiden kohdalla, jotka ovat voineet toimia sijaisina erikoissairaanhoidossa.

Vaikuttaa pienillä paikkakunnilla

Vaatimus tuntuu todennäköisesti eniten pienten syrjäisten paikkakuntien terveyskeskuspäivystyksissä, joissa opiskelijat ovat saattaneet päivystää yksin. Etenkin loma-aikoina muutos hankaloittanee sijaisuuksien järjestelyjä.

Yhteispäivystyksissä, joissa samassa päivystysyksikössä toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys, tilanne ei muutu, sillä niissä on tähänkin asti ollut yleensä lääkäri paikalla. Myöskään sairaaloissa opiskelijat eivät yleensä ole päivystäneet yksin, vaan paikalla on useimmiten toinenkin päivystäjä, joka on valmis kollega.

–Muutostulee nopeuttamaan päivystysyksiköiden määrän vähenemistä ja keskittymistä, Halila uskoo.

Taustalla vaatimustason nousu

Päivystysasetuksen taustalla olevia teemoja ovat terveydenhuollon monimutkaistuminen, vaatimustason nousu ja potilasturvallisuus.

– Sosiaali- ja terveysministeriö perustelee muutosta sillä, että päivystyksessä kriittiset sairaudet ovat moninaisia ja vaativat kokemusta. Lääketieteen opiskelijoilta ei voi perustelujen mukaan edellyttää tällaista osaamista, Halila kertoo.

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan uusi vaatimus on ymmärrettävä ja sen uskotaan parantavan potilasturvallisuutta.

– Päivystys on vaativinta lääketiedettä ja Lääkäriliitto on jo aiemmin todennut ohjeissaan, että opiskelijoilla pitäisi aina olla takapäivystäjä.

Halila näkee uuden asetuksen vaikuttavan opiskelijoiden tilanteeseen kahdella tavalla. Se voi osin vähentää heidän työmarkkinakelpoisuuttaan, koska opiskelijan lisäksi paikalle tarvitaan aina myös laillistettu lääkäri. Toisaalta valmiin lääkärin läsnäolo lisää kandien turvallisuudentunnetta työssä.

Anne Seppänen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/14.