Kastraatiohoito voi lisätä eturauhassyöpäpotilaan Alzheimer-riskiä

Tutkijat totesivat, että hoidon aloitusta seuraavina vuosina tutkimusryhmän potilailla oli verrokkien riskiin nähden 1,88-kertainen riski sairastua Alzheimerin tautiin.

Androgeenideprivaatio (kastraatiohoito) on hoidon kulmakivi levinnyttä oireista eturauhasyöpää sairastavilla miehillä. Se toteutetaan joko kirurgisesti orkiektomialla tai kemiallisesti gonadotropiinia vapauttavan hormonin agonisteja tai antagonisteja käyttäen. Hoidolla on lukuisia haittavaikutuksia, ja määrä voi lisääntyä lähiaikoina yhdellä, koska yhdysvaltalaistutkijat havaitsivat androgeenideprivaation lähes kaksinkertaistavan Alzheimerin tautiin sairastumisen riskin.

Tutkimukseen tarvittavat tiedot kerättiin kahden suuren sairaalan, Stanford Health Caren ja Mount Sinai Hospitalin potilasarkistoista usean vuoden ajalta. Tutkijat skannasivat monimiljoonaisen potilasmäärän sairauskertomustekstit ja analysoivat niiden sisällön aikaisemmin käyttökelpoiseksi havaitun automatisoidun poiminnan avulla. Kaikkiaan 16 888 eturauhassyöpäpotilaan sairauskertomusmerkinnät olivat riittävät ja heillä oli vähintään puolen vuoden seuranta diagnosoinnin jälkeen. Poissulkukriteerejä olivat kemoterapia, dementia kaikissa muodoissaan ja sairastettu aivotapahtuma. Endokriininen hoito (androgeenideprivaatio) aloitettiin 2 397 (14,2 %) potilaalle. Vertailuryhmä koostui tutkimusryhmän kanssa iän ja muiden tekijöiden suhteen kaltaistetuista 11 985 eturauhassyöpäpotilaasta, joilla vastaavaa hoitoa ei aloitettu. Seurannan keston mediaani oli 2,7 vuotta, ja sen aikana 125 potilaalla diagnosoitiin Alzheimerin tauti.

Kahta tilastomenetelmää apuna käyttäen tutkijat totesivat, että hoidon aloitusta seuraavina vuosina tutkimusryhmän potilailla oli verrokkien riskiin nähden 1,88-kertainen riski sairastua Alzheimerin tautiin. Myös hoidon kestolla oli merkitystä: vähintään vuoden kestäneen hoidon jälkeen sairastumisriski oli suurimmillaan, 2,12-kertainen.

Tutkimus on tehty mutkat suoraksi -menetelmällä, käyttäen uutta kehittymässä olevaa tekniikkaa, jolla vanhoista sairauskertomuksista pystytään poimimaan oleelliset tiedot ja selvittämään asioita tarvitsematta turvautua kalliisiin kliinisiin tutkimuksiin. Tulosten syy-seuraussuhteiden pohdinnassaan tutkijat pitivät ilmeisenä, että androgeenideprivaatio voi aiheuttaa potilaalle täysin Alzheimerin taudista riippumattomia kognitiivisen toiminnan häiriöitä. Eturauhasyövän endokriinisen hoidon on todettu kuitenkin lisäävän amyloidiplakkien pääkomponentin, amyloidi-β-peptidin pitoisuutta verenkierrossa.

Lisäksi Alzheimerin tautiin sairastuneilla on todettu pieniä testosteronipitoisuuksia ennen taudin puhkeamista, joskin on epäselvää, miten tämä voisi aiheuttaa Alzheimerin taudin. Testosteronilla saattaa olla aivosoluja suojeleva vaikutus ja sen pitoisuuden pieneneminen voi heikentää aivojen vastustuskykyä taudin aiheuttajia kohtaan. Suoran vaikutuksen ohella pienellä testosteronipitoisuudella voi olla epäsuoria vaikutuksia: tila lisää ateroskleroosin ja diabeteksen riskiä, ja näiden tiedetään altistavan Alzheimerin taudin synnylle.

Lähde: Nead KT, Gaskin G, Chester C ym. Androgen deprivation therapy and future Alzheimer’s disease risk. J Clin Oncol 2015, verkossa ensin 7.12.2015. http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/10.1200/JCO.2015.63.6266

Kirjoittaja:
Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 6/16.