Kehitysvammaiset käyttävät muita enemmän psyykenlääkkeitä

He käyttävät myös muita lääkkeitä enemmän kuin muut.

Kehitysvammaisille henkilöille jää itse maksettavaksi enemmän lääkekuluja kuin vastaavan ikäiselle muulle väestölle.
Adobe / AOP
Kehitysvammaisille henkilöille jää itse maksettavaksi enemmän lääkekuluja kuin vastaavan ikäiselle muulle väestölle.

Kehitysvammaiset henkilöt käyttävät huomattavasti muita useammin psyykenlääkkeitä, kertoo Kelan tiedote. Psykoosilääkkeitä käytti 28 % kehitysvammaisista henkilöistä, mikä on yli kahdeksan kertaa useampi kuin vertailuryhmässä.

Myös muiden lääkkeiden käyttö on runsaampaa kuin muilla. Epilepsialääkkeiden, ahdistuslääkkeiden, ummetuslääkkeiden ja kivennäisaineiden käyttö oli moninkertaista kehitysvammaisilla henkilöillä.

Kehitysvammaisilla henkilöillä on usein myös liitännäissairauksia, jotka voivat selittää tiettyjen lääkeryhmien runsaamman käytön.

Kehitysvammaisten lääkekulut muuta väestöä suuremmat

Kehitysvammaisten henkilöiden sairausvakuutuksesta korvattavien lääkkeiden kustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin noin tuhat euroa vuodessa, kun vertailuryhmän lääkekustannukset olivat keskimäärin noin 500 euroa vuodessa.

Sairausvakuutuksen lääkekorvausten jälkeen kehitysvammaisille henkilöille jäi keskimäärin maksettavaksi vuoden lääkkeistä noin 200 euroa ja vertailuryhmän henkilöille noin 140 euroa.

– Muutenkin haavoittuvassa asemassa oleville kehitysvammaisille henkilöille jää siis itse maksettavaksi enemmän lääkekuluja kuin vastaavan ikäiselle muulle väestölle, sanoo tutkija Fredriikka Nurminen tiedotteessa.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.