Keinoavusteisen lisääntymisen tulokset ovat vakiintumassa

Suomessa menetelmien saatavuus ja tulokset olivat hyvää keskitasoa, erityisesti, kun otetaan huomioon meillä ­harjoitettu vain yhden alkion siirtopolitiikka.

Raskausluvut keinoavusteisia lisääntymismenetelmiä käytettäessä näyttävät vakiintuneen niissä Euroopan maissa, joissa raportointi on klinikkakohtaista ja järjestelmällistä. Vuonna 2009 koeputkihedelmöityksistä raskauteen johti noin 30 % ja elävän lapsen syntymiseen hieman tätä pienempi osuus. Hiljalleen yleistyneen intrasytoplasmaattisen hedelmöityksen tulokset olivat hieman huonommat.

Pakastealkioiden siirtojen määrä on myös vuosittain kasvanut, ja kliinisesti todettavaan raskauteen johti alkionsulatuskerroista noin 20 % ja elävän lapsen synnytykseen noin 15 %. Valtaosassa maita oli vuonna 2009 jo siirrytty pääosin yhden alkion siirtoon monisikiöraskauden vakavien riskien takia. Yli kolmen alkion siirtoja tehtiin Bulgariassa, ­Kreikassa ja Italiassa, ja Liettua raportoi neljän tai useamman alkion siirroista. Kaksosraskauksia oli koko aineistosta noin 20 % ja kolmosraskauksia alle 1 %.

Tämä vuoden 2009 aineisto käsitti yli 500 000 hoitokertaa ja sisälsi myös luovutettujen munasolujen käyttöä, preimplantaatiodiagnostiikkatapauksia ja pakastettujen munasolujen hyödyntämistä. Hoidetuista naisista eniten yli 40-vuotiaita oli Kreikassa ja Italiassa. Eri hoitojen määrä oli 4 000–14 000 miljoonaa fertiili-ikäistä naista kohden. Ulkomaalaisia pareja hoidettiin eniten Kroatiassa, Islannissa, Irlannissa, Makedoniassa, Puolassa ja Espanjassa.

Suomessa menetelmien saatavuus ja tulokset olivat hyvää keskitasoa, erityisesti, kun otetaan huomioon meillä ­harjoitettu vain yhden alkion siirtopolitiikka. Parhaat elävien lasten syntymä­prosentit raportoivat Moldova, Makedonia, Montenegro, Kypros ja Serbia. ­Raportin menetelmäosassa ei enemmälti oteta kantaa rekisteröityjen tietojen ­luotettavuuteen.

Ferraretti A, Goossens V, Kupka M ym. Assisted reproductive technology in Europe, 2009: results generated from European registers by ESHRE. Human Reproduction 2013;28:2318–31.

Pertti Kirkinen
professori

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 39/2013.