Kela: Hintasäännöstely yksityisille terveyspalvelumarkkinoille

Jos vastaanottokäynnin enimmäishinnaksi tulisi keskimääräinen hinta ja kaikki lääkärit veloittaisivat sen, potilaille kertyvä vuotuinen säästö olisi noin 6 miljoonaa euroa, toteaa johtava tutkija Timo Maljanen Kelasta.

Yksityisten lääkäri-, hammaslääkäri- ja kuntoutuspalvelujen käyttöä tuettiin sairaanhoitovakuutuksesta yli 600 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Kelan tutkijat ovat nyt selvittäneet yksityisten palvelujen markkinoiden toimivuutta.

– Mikäli vastaanottokäynnin enimmäishinnaksi asetettaisiin käyntien keskimääräinen hinta ja kaikki lääkärit veloittaisivat sen, potilaille kertyvä vuotuinen säästö olisi noin 6 miljoonaa euroa. Säästöt olisivat jopa 20 miljoonaa euroa, jos edullisilla alueilla, kuten Pirkanmaalla, kilpailu jatkossakin pitäisi hinnat alhaisella tasolla palkkioille asetetuista enimmäishinnoista huolimatta, arvioi johtava tutkija Timo Maljanen.

Toiminnanjohtaja Ismo Partanen Lääkäripalveluyritykset ry:stä on sitä mieltä, että 6 miljoonaa euroa on aika pieni summa.

Yksityislääkärien perimissä palkkioissa on suuria alueellisia eroja. Jos palkkioita alettaisiin säädellä, säätelystä hyötyisivät etenkin pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella asuvat, koska näillä alueilla palkkiot ovat tällä hetkellä korkeammat kuin muualla Kelan mukaan.

– Hintojen erot kertovat toisaalta siitä, että markkinat toimivat: ei ole hintasäännöstelyä. Millään alalla ei ole näyttöä siitä, että hintasäännöstely olisi hyvä ratkaisu, Ismo Partanen huomauttaa.

Hän toteaa, että lääkäreiden hinnoittelu perustuu siihen, että lääkärit ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia lääkärikeskuksissa.

– Lääkärikeskukset eivät voi määrätä lääkäreiden hintoja. Kilpailuviranomaiset puuttuisivat asiaan, jos toimittaisiin sillä tavoin, Partanen mainitsee.

Hän pohtii sellaista tilannetta, että lääkärin vastaanottokäynnille määrättäisiin jokin keskihinta, jonka alle jäisi puolet ja yläpuolelle puolet hinnoista.

– Silloin ne, joiden hinnat olivat alun perin keskihinnan alapuolella, voisivat korottaa omia taksojaan keskihintaisiksi. Tällöin ehkä pystyttäisiin pakottamaan keskihinnan yläpuolella olevia hintoja hieman pienemmiksi, mutta kokonaisvaikutus olisi negatiivinen käytön suhteen. Ihmisiltä kuluisi terveydenhuoltoon enemmän rahaa kuin vapaassa hinnoittelussa, Partanen summaa.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.