Kela käynnistää perutut ASLAK-kurssit

Kela järjestää uudelleen 31 elokuuta 2015 jälkeen perutut ASLAK-kurssit.

Kela on saamassa vuoden 2016 talousarvioesityksessä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen lisärahoitusta. Tästä johtuen Kela aikoo käynnistää uudelleen jo perutut ASLAK-kurssit.

Kurssit alkavat vuoden 2015 aikana, mutta jatkojaksot voivat siirtyä vuoden 2016 puolelle. Kaikki alkavat ASLAK-kurssit näkyvät Kelan verkkosivuilla.

Mikä ASLAK?

ASLAK-kuntoutus on suunniteltu sellaisille työntekijäryhmille ja ammattialoille, joissa esiintyy työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kourmittumista, joka voi johtaa terveysongelmien kasautumiseen ja työkyvyn heikkenemiseen. Tavoitteena on muun muassa kuntoutujan fyysisen kunnon, työnhallinnan, henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantuminen.

ASLAK-kurssi on aina ryhmämuotoista kuntoutusta. ASLAK-kurssi toteutetaan laitos- tai avomuotoisena kuntoutuksena tai niiden yhdistelmänä. Kursseja järjestetään joko lyhyt- tai pitkäkestoisena.

Lähde:
Kela