Kela neuvoo potilasta ulkomailla annettavasta hoidosta

Kelan yhteyspiste tarjoaa tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Sen verkkosivut on avattu osoitteessa www.kela.fi/yhteyspiste.

Kelan yhteyspiste neuvoo potilaita ulkomailla annettavasta terveydenhuollosta. Yhteyspisteen verkkosivut on avattu osoitteessa www.kela.fi/yhteyspiste.

Yhteyspiste tarjoaa verkossa ja puhelinpalveluna tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Verkkosivuille on koottu tietoa muun muassa terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla, Suomeen ulkomailta tulevien potilaiden terveydenhuollosta, eurooppalaisesta lääkemääräyksestä ja EU-maiden yhteyspisteistä.

Yhteyspisteen tehtävänä on jakaa tietoa Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä ja terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa. Lisäksi se tarjoaa tietoja ulkomaisista terveyspalveluista ja niiden käyttämisestä sekä ulkomailla aiheutuneiden hoitokustannusten korvaamisesta. Tietoa tarjotaan potilaille, viranomaisille, sidosryhmille ja medialle.

Yhteyspisteen puhelinpalvelu käynnistyy 2.1.2014.

Eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan potilaalle EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä aiheutuneita hoitokustannuksia korvattaisiin eri tavoin sen mukaan, onko kyse ollut hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa potilas hakee korvausta jälkikäteen Kelasta.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.