Kerrostaloasunnon lämpötila usein liian korkea

Sekä liian matalista että liian korkeista lämpötiloista voi aiheutua terveyshaittoja.

Monen kerrostaloasunnon lämpötila on talven lämmityskauden aikana pitkiäkin aikoja yli + 21 asteen, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimasta tutkimuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003) mukaan asunnon hyvä lämpötila on + 21°C ja tyydyttävä + 18°C. Lämpötilan ei tulisi lämmityskaudella ylittää 23–24 plusastetta.

Sekä liian matalista että liian korkeista lämpötiloista voi aiheutua terveyshaittoja. Asumisterveysohjeen mukaan ihmisen kokemaan lämpöaistimukseen vaikuttavat huoneilman lämpötila, vaatetus, toiminnan laatu, lämpösäteily ja ilman virtausnopeus ja kosteus.

Pitkäaikainen veto ja viileys saattavat haitata terveyttä ja viihtyvyyttä. Myös kosteusvaurioiden mahdollisuus kasvaa, jos ilman sisältämä kosteus tiivistyy rakenteiden kylmään pintaan.

Liian lämmin huoneilma voi puolestaan lisätä väsymystä, heikentää keskittymiskykyä, aiheuttaa erilaisia ihon ja limakalvojen ärsytysoireita, lisätä hengitystieoireita ja aiheuttaa kuivuuden tunnetta.

Tutkimuksessa 226 asuntoa

Tutkimuksissa seurattiin vuosina 2009–2015 yhteensä 43 kerrostalokohteen (226 asuntoa) lämpötilaa. Tutkituista kohteista 26 kerrostaloa (161 asuntoa) sijaitsee Etelä-Suomessa ja 17 (75 asuntoa) Itä-Suomessa.

Asuntojen lämpötilat olivat kahden kuukauden pituisesta seuranta-ajasta noin 40 prosenttia yli + 23 asteen. Lämpötilat ylittivät + 24 astetta 17 prosenttia seuranta-ajasta. Vain 6 prosentissa lämpötilat alittivat 21 plusastetta. Alhaisin mitattu keskimääräinen lämpötila oli + 19 astetta.

Asuntojen lämpötiloissa ei havaittu eroja omistus- ja vuokra-asuntojen välillä.

Sisäilman laatu oli valtaosassa tutkituista asunnoista hyvä. Kohonneita hiilidioksidi- tai formaldehydipiutoisuuksia havaittiin alle 5 prosentissa asunnoista. Alle 4 prosenttia asukkaista raportoi olevansa tyytymätön asuntonsa sisäilman laatuun.

Lähteet:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Du L, et al., Assessment of Indoor Environmental Quality and Health in Existing Multi-family Buildings in North-East Europe. Environmental International, Vol. 79, June 2015, Pages 74–84.
Pekkonen M, et al., The influence of tenure status on housing satisfaction and indoor environmental quality in Finnish apartment buildings. Building and Environment, Vol. 89, July 2015, Pages 134–140.

Kuva:
Panthermedia