Keski-ikäisen arvio fyysisestä kunnostaan valottaa dementiariskiä

Noin 50-vuotiaana huonoksi koettu fyysinen kunto on vahvasti yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua dementiaan seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana.

Noin 50-vuotiaana huonoksi koettu fyysinen kunto on vahvasti yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua dementiaan seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana. Mikäli henkilö tuolloin arvioi oman fyysisen kuntonsa huonoksi, oli riski sairastua dementiaan jopa nelinkertainen verrattuna henkilöihin, jotka kokivat kuntonsa hyväksi.

Yhteys löydettiin Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Tukholman Karoliinisen instituutin ja THL:n yhteisessä tutkimuksessa. Tutkimus julkaistiin Journal of Internal Medicinessa.

– Itsearvioidun terveydentilan merkitys huonontuvan terveyden ennustajana on ennenkin huomioitu, mutta vahva yhteys huonon koetun fyysisen kunnon ja lisääntyneen dementiariskin välillä on uusi löydös, tutkijatohtori Jenni Kulmala Gerontologian tutkimuskeskuksesta sanoo.

Yhteys huonon kunnon ja dementiariskin välillä oli erityisen vahva henkilöillä, joilla ei ollut perinnöllistä alttiutta muistisairauteen. Yhteys lisäksi vahvistui entisestään, mikäli henkilöllä oli pitkäaikaissairauksia.

Vähäinen liikunnan harrastaminen heikentää fyysistä kuntoa, mutta oma kokemus huonosta kunnosta saattaa liittyä myös matalampaan sosioekonomiseen asemaan, psyykkisiin oireisiin kuten masennukseen tai stressiin, tai heikkoon ravitsemukseen, tupakointiin tai alkoholin käyttöön.

– Mikäli siis henkilö kokee fyysisen kuntonsa huonoksi, on syytä pysähtyä miettimään, mikä kokemuksen aiheuttaa, Kulmala toteaa.

Mikäli elintapamuutoksen tai kroonisten sairauksien paremman hoitotasapainon saavuttamisen jälkeen henkilö arvioi fyysisen kuntonsa paremmaksi, on ehkä vaikutettu juuri siihen tekijään, joka olisi lisännyt tulevaisuuden dementiariskiä, Kulmala arvioi.

Tutkittavat henkilöt (n = 3 559) kuuluivat Cardiovascular Risk Factors and Incidence of Dementia (CAIDE) -tutkimuksen kohdejoukkoon.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.