Keskittäminen laittaa lääkärit liikkeelle

Potilaiden hoidossa on alueellisia eroja, ja osaaminen jakautuu epätasaisesti. Ehdotus pyrkii tasapainottamaan tilannetta.

– Potilaiden hoidossa on suuria alueellisia eroja, ja myös osaaminen jakautuu epätasaisesti. Tätä on tarkoitus tasapainottaa, sanoo ortopedi, sairaalajohtaja Petri Virolainen TYKS:stä.

Hän on yhdessä gastroenterologi Reijo Haapiaisen kanssa tehnyt STM:lle ehdotuksen operatiivisen toiminnan keskittämisestä. Haapiainen on johtava ylilääkäri HYKS:ssä.

Periaatteena ehdotuksessa on, että leikkausmäärien pitää olla riittävän suuria. Vaativa, monen erikoisalan konsultaatiovalmiutta edellyttävä kirurgia pitäisi ehdotuksen mukaan keskittää. Esimerkiksi tekonivelleikkauksia on tehty yli 50 sairaalassa. Epäonnistuneet lonkan ja polven tekonivelleikkaukset ovat viime vuosina olleet yleisin syy potilasvahinkokorvauksiin.

– Jos nämä leikkaukset keskitettäisiin 12 sairaalaan, saataisiin parempaa laatua, Virolainen sanoo.

Vaativat uusintatekonivelleikkaukset pitäisi ehdotuksen mukaan keskittää yliopistosairaaloihin.

Viiteen yliopistosairaalaan pitäisi keskittää myös monen erikoisalan yhteistyötä edellyttävät syöpäleikkaukset.

Enemmän resursseja jäljelle jääviin päivystyksiin

Tietyt toimenpiteet pitäisi ehdotuksen mukaan keskittää vain yliopistosairaaloihin ja tietyt harvinaisimmat vain osaan niistä. Tästä seuraa myös muiden kuin operatiivisten alojen päivystysten, kuten neurologian, synnytysten ja lastentautien, uudelleenjärjestelyjä.

– Olisi parempi, että päivystyspisteitä olisi vähemmän, mutta niissä olisi kunnon resurssit, Virolainen sanoo.

Laajan kirurgisen toiminnan ja päivystyksen sairaaloissa lääkäri saatetaan velvoittaa liikkumaan nykyistä enemmän muihin sairaaloihin.

Voisi johtaa lääkärien lähtöön

– Suunnitellut muutokset päivystyksissä ja operatiivisessa toiminnassa tarkoittavat suurinta muutosta sitten keskus­sairaaloiden rakentamisen, arvioi Lääkäriliiton hallituksen varapuheenjohtaja, gastrokirurgi Antti Tamminen.

Hänen mukaansa keskittäminen suunnitellussa laajuudessa tarkoittaisi, että supistettavat sairaalat lakkaisivat olemasta houkuttelevia työpaikkoja. Tamminen ennustaa, että niistä lähtisi ensin suuri osa lääkäreistä ja sitten hoitajista.

– Sen jälkeen niissä ei pystyttäisi toteuttamaan niitäkään toimintoja, jotka nyt on suunniteltu säästettäviksi.

Tammisen mielestä myös suunniteltu muutaman vuoden siirtymäaika on liian lyhyt.

– Kun sairaalan palvelut supistuvat ja henkilökunta siirtyy muualle töihin, vaikutukset ulottuvat kyseisillä paikkakunnilla muihinkin elinkeinoihin.

Keskittämisen vaatimus hallitusohjelmassa

Operatiivisen toiminnan keskittäminen on osa terveydenhuoltolain muutosten pakettia, kertoo lääkintöneuvos Timo Keistinen STM:stä.

– Erikoissairaanhoidon tehokkuuden ja laadun kehittäminen ja niihin liittyvät säästötavoitteet mainitaan jo hallitus­ohjelmassakin. Nyt tekeillä oleva selvitys on osa tätä koskevaa valmistelutyötä.

Terveydenhuoltolaki on tarkoitus saada eduskunnalle lokakuussa. Sen jälkeen on aika antaa siihen liittyviä asetuksia, kuten asetus työnjaosta operatiivisilla aloilla.

– Tarkoitus on saada asetus valmiiksi vuodenvaihteessa.

kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia