Keskosena syntyneillä muita enemmän sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä

Ennenaikaisesti syntyneet nuoret ja aikuiset voivat hyötyä terveellisistä elämäntavoista erityisen paljon.

Lääketieteen lisensiaatti Marika Sipola-Leppäsen väitöstutkimuksen mukaan keskosina syntyneillä aikuisilla on korkeampi verenpaine, suurempi kehon rasvaprosentti ja noin kolminkertainen metabolisen oireyhtymän riski täysiaikaisina syntyneisiin verrattuna.

Näyttäisi myös siltä, että perinteisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden lisäksi heillä oli muutoksia myös monissa muissa sydän- ja verisuonitautien merkkiaineissa, kuten maksan rasvoittumiseen viittaavia laboratoriolöydöksiä sekä suurempi veren uraattipitoisuus, joka on itsenäinen sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Hyvin pienipainoisena ennenaikaisesti syntyneillä on korkeampi lepoenergian kulutus rasvatonta painoyksikköä kohden kuin täysiaikaisena syntyneillä ikätovereilla.

Eriasteisen ennenaikaisen syntymän vaikutuksia tutkittiin kolmessa kohorttitutkimuksessa: Helsingin Pikku-K -tutkimuksessa, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 -tutkimuksessa sekä ESTER-tutkimuksessa (”Ennenaikainen syntymä ja lapsen terveys aikuisiällä”).

Tutkimuksessa huomautetaan, että suurin osa keskosena syntyneistä ovat terveitä ja elävät normaalia elämää. Useimpia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä on mahdollista pienentää elämäntavoilla, minkä vuoksi ennenaikaisesti syntyneet nuoret ja aikuiset voivat hyötyä terveellisistä elämäntavoista erityisen paljon.

Keskoset Suomessa

Suomessa vuosittain syntyneistä lähes 6 prosenttia (3 000 lasta) syntyy ennenaikaisesti. Ennenaikaisesta syntymästä puhutaan, kun lapsi syntyy ennen 37. raskausviikkoa. Maailmanlaajuisesti joka yhdeksäs lapsi syntyy ennenaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että vuodessa syntyy noin 15 miljoonaa keskosta.

Lue lisää: Juoksu vahvistaa luita

Jo aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että erittäin pienikokoisena keskosena syntyneet ovat alttiimpia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöille kuin heidän täysiaikaisena syntyneet ikätoverit. Näistä eniten on tutkittu etenkin kohonneen verenpaineen ja heikentyneen sokerin siedon esiintyvyyttä, mutta kaikkia myöhempien sairauksien riskitekijöitä ei tunneta.

Lähde:
Oulun yliopisto
Preterm birth and cardiometabolic risk factors in adolescence and early adulthood

Kuva:
Panthermedia