Keskoset liikkuvat aikuisina muita vähemmän

Keskoset liikkuvat nuorina aikuisina kolmanneksen vähemmän kuin täysiaikaisina syntyneet.

THL:n tutkimuksen mukaan keskosena aikanaan syntyneet harrastavat 23-vuotiaina vähemmän kuntoliikuntaa kuin täysiaikaisina syntyneet. He harrastavat myös vähemmän muuta vapaa-ajan liikuntaa samoin kuin työmatkaliikuntaa. Raskasta liikuntaa keskosena syntyneet harrastavat jopa puolet vähemmän.

Mitä aikaisemmin keskonen oli syntynyt, sitä vähemmän hän harrasti aikuisena liikuntaa.

Tutkimuksen mukaan liikunnan vähäisyyttä eivät selitä keskosuuden taustalla olevat raskaushäiriöt, äidin raskauden aikainen ylipaino tai tupakointi, lapsuuden sosioekonominen asema eikä keskosena syntyneen oma kehon koko, tupakointi tai astma.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että keskosilla on täysiaikaisina syntyneitä heikompi lihaskunto. Heillä on myös enemmän sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Vähäinen liikunta voi osaltaan lisätä keskosina syntyneiden aikuisten sydän- ja verisuonitautien ja muiden kroonisten sairauksien vaaraa.

Keskosina syntyneitä pitäisikin kannustaa liikkumaan, sillä he saattaisivat hyötyä liikunnasta erityisen paljon.

THL:n Ennenaikainen syntymä, raskaus ja lapsen terveys aikuisiässä -tutkimuksessa selvitettiin Oulun ja Lapin läänissä vuosina 1985–89 syntyneiden liikunta-aktiivisuutta 23-vuotiaana. Mittauksiin osallistui 118 ennen 34. raskausviikkoa syntynyttä, 210 lievästi ennenaikaisena syntynyttä ja 311 täysiaikaisena syntynyttä henkilöä. He vastasivat liikuntaa koskevaan kyselyyn, kävivät yksityiskohtaisessa terveystarkastuksessa ja kuntotutkimuksessa vuosina 2009–2011.

Tutkimus julkaistiin Journal of Pediatrics -lehdessä.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.