Kiireellisen hoidon arvioinnin ohjeet vaihtelevat liikaa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan sairaalat tarvitsevat arviointiin valtakunnalliset ohjeet.

Ensihoidon kiireellisyyden arviointia koskevat ohjeet poikkeavat merkittävästi sairaaloittain, ja ohjeissa on puutteita.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan arviointiin tarvitaan valtakunnalliset ohjeet, jotta potilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa ja hoidon jatkuvuus sekä potilasturvallisuus varmistuu.

Viraston tekemän selvityksen mukaan Etelä-Suomen sairaanhoitopiirien päivystysyksiköiden triage-ohjeistukset poikkeavat toisistaan rakenteeltaan, sisällöltään ja laadultaan. Ohjeet ovat lähes aina sairaalakohtaisia.

Suppeimmillaan ohjeissa esitetään vain kiireellisyyden mukainen jaottelu. Joissakin päivystyksissä taas on kirjattu laajat, alueelliset toimintaohjeet.

Myös oireenmukaiset jaottelut vaihtelevat. Vain Kymenlaakson keskussairaalassa on käytössä kirjallinen ohjeistus potilaan puhelinohjaukseen ja puhelimessa tapahtuvaan hoidon kiireellisyyden arviointiin.

Keikkatyöläisillä on vaikeuksia

Aluehallintovirasto huomauttaa, että keikkaluonteista työtä tekevällä henkilökunnalla on vaikeuksia tulkita triage-ohjeita, koska ne ovat erilaisia jokaisessa työpisteessä.

Selvityksestä kävi ilmi myös, että sairaanhoitopiirien ensiensihoidon palvelutasopäätökset ovat eritasoisia. Muun muassa vuodeaikoihin liittyvät vaihtelut ja lentokenttien ja valtateiden kaltaiset erityiskohteet tulisi ottaa paremmin huomioon.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Vesa-Matti Väärä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.