Kilpirauhashoitojen selvittely jatkuu oikeudessa

Helsingin hallinto-oikeus kumosi lääkärille annetun rajoituksen kilpirauhaspotilaiden hoidossa, mutta kiista etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Valviran antaman väliaikaisen päätöksen lääkärin oikeuksien rajoittamisesta.

Oikeus katsoi, ettei potilasturvallisuutta ollut vaarannettu ja ettei lääkärin oikeuksien rajoittaminen kilpirauhassairauksien hoidossa ollut välttämätöntä.

Valvira velvoitettiin myös korvaamaan lääkärin oikeuskuluja 5 000 euroa.

Valvira on valittanut asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Tämä merkitsee sitä, että kyseisen lääkärin oikeuksia hoitaa kilpirauhassairauksia on yhä rajoitettu väliaikaisesti.

Helsingin hallinto-oikeus päätti jo aiemmin tammikuussa 2014, että Valvira oli rajoittanut saman lääkärin oikeuksia ilman riittäviä perusteluja. Valvira on valittanut tästäkin ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Selvitystyö jatkuu

Tuore ratkaisu ei muuta Valviran suhtautumista epätyypillisenä pidettyyn kilpirauhashoitoon.

– Jokainen selvittelyssä olevista lääkäreistä on oma tapauksensa eikä Valvira tee nippuratkaisuja. Jokainen valvonta-asia käsitellään erikseen ja kukin päätös pohjautuu juuri siihen valvonta-asiaan hankittuun selvitykseen, lääkintöneuvos Markus Henriksson Valvirasta korostaa.

– Myöskään KHO:n päätös ei tule olemaan ennakkoratkaisu, vaan se koskee yhtä lääkäriä. Jokaisen lääkärin kohdalla päätöksen perusteet ovat olleet erilaisia eikä tulevaa KHO:n ratkaisua voi suoraan soveltaa kaikkiin kilpirauhaspotilaita hoitaneisiin lääkäreihin, vaikka ratkaisu yhtenä tekijänä tärkeä onkin.

Valvira selvittää parhaillaan seitsemän kilpirauhashoitoa antaneen lääkärin toimia ja sitä, onko potilasturvallisuus vaarantunut hoidossa. Potilasturvallisuuden vaaraa koskevat ilmoitukset ovat tulleet muilta lääkäreiltä.

Henriksson korostaa, ettei valvonnassa ole kyse vain kiistellyn T3-monoterapian määräämisestä.

– Valvonnassa on tarkasteltu sitä, miten potilaita on tutkittu ja arvioitu erilaisten oireiden perusteella ja millä perusteilla lääkkeitä on määrätty. Useissa tapauksissa kyse on ollut myös siitä, onko potilaan seuranta lääkkeiden haittavaikutuksien osalta järjestetty asianmukaisesti, hän sanoo.

– Joidenkin lääkärien kohdalla on ollut kyse myös muiden valmisteiden kuin kilpirauhaslääkkeiden määräämisen asianmukaisuudesta.

Kolmen lääkärin oikeuksia määrätä mm. kilpirauhaslääkkeitä on rajoitettu väliaikaisesti, ja kaksi lääkäriä on saanut kirjallisen varoituksen. Valviran selvitykset jatkuvat kaikkien seitsemän lääkärin osalta.

– Valviralla ei ole mitään agendaa tiettyä valmistetta vastaan, ja lääkeaineiden lupa- ja valvonta-asiat kuuluvatkin Fimealle, Henriksson painottaa.

Maria van der Meer
kirjoittaja on Lääkärilehden toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.