Kivun Käypä hoito -suositus korostaa lääkkeetöntä hoitoa

Suosituksessa korostetaan, että kivunhoidon perustana on yksilöllinen lääkkeetön hoito yhteistyössä potilaan kanssa

Kipu koskettaa monia. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan 35 % aikuisista on kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua ja päivittäin kroonista kipua esiintyy 14 %:lla aikuisista. Kivun kustannukset ovat suuret myös yhteiskunnalle. Joulukuussa 2015 julkaistussa uudessa kivun Käypä hoito -suosituksessa korostetaan, että kivunhoidon perustana on yksilöllinen lääkkeetön hoito yhteistyössä potilaan kanssa.

Uusi suositus on rajattu käsittelemään yleisimpiä pitkäaikaisia tuki- ja liikuntaelimistön, viskeraalisia eli sisäelimiin liittyviä, neuropaattisia ja fibromyalgiaan liittyviä kiputiloja sekä niiden hoitoa.

Kipupotilaan hoidon perustana on toimiva hoitosuhde, jota voidaan rakentaa empatialla ja kuuntelemalla. Potilaan kokonaistilanteen selvittämiseen tulisi käyttää riittävästi aikaa ja laatia hoitosuunnitelma yhdessä potilaan kanssa. Suositus kannustaakin ammattilaisia tukemaan potilaan roolia aktiivisena toimijana. Monimuotoisen hoidon tavoitteina ovat kivun lievittyminen, toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen.

Kivun kroonistumisen ehkäisy on ensisijaisen tärkeää. Kroonistunutta kipua ei yleensä pystytä poistamaan kokonaan, mutta sitä voidaan lievittää ja potilaan selviytymistä voidaan tukea eri tavoin. Pitkittyneen kivun hoito vaatii usein moniammatillista yhteistyötä.

Kivun hoidossa lähtökohtana on lääkkeetön hoito, kuten liikunta, terapeuttinen harjoittelu, kognitiivis-behavioraalinen terapia ja kylmä- ja lämpöhoito sekä TNS eli transkutaaninen hermostimulaatio. Tarvittaessa lääkkeettömän hoidon rinnalla käytetään lääkehoitoa, kuten parasetamolin ja tulehduskipulääkkeiden käyttöä. Tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaista käyttöä ei kuitenkaan suositella, ja vahvoja opioideja suositellaan käytettäväksi vain erityistilanteissa tarkassa seurannassa.

Suosituksen on laatinut Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, prof. Pekka Mäntyselkä.

Kirjoittaja:
Annika Nissinen
toimittaja
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Hammaslääkärilehdessä 1/2016.

Lisätietoja: Käypä hoito -suositus

Lue myös:
Kivusta kiinni ajoissa

Mitä pitkittynyt kipu on?

Kaikkea kipua ei voi selittää