Klaritromysiini-antibiootti on yhteydessä sydäninfarktin riskiin

Hongkongilaistutkimuksen mukaan klaritromysiinin käyttäjillä oli enemmän sydäninfarkteja kuin potilailla, joille oli määrätty amoksisilliinia.

Hongkongilaistutkimuksen mukaan klaritromysiinin käyttäjillä oli suurentunut sydäninfarktin riski amoksisilliinin käyttäjiin verrattuna. Riski pysyi suurentuneena käytön ajan.

Tutkimustieto klaritromysiinin yhteydestä sydäntautiriskiin on ollut ristiriitaista. Tässä tutkimuksessa oli mukana 108 988 potilasta, joille oli määrätty klaritromysiinikuuri ja 217 793 potilasta, joille oli määrätty amoksisilliinia.

Klaritromysiiniryhmän jäsenet saivat 14 päivän aikana kuurin alkamisesta enemmän sydäninfarkteja kuin amoksisilliinia syöneet. Klaritromysiiniryhmässä sydäninfarkteja oli 44,4 tuhatta ihmistä kohden vuodessa. Amoksisilliiniryhmässä vastaava luku oli 19,2.

Tutkijat toteavat, että klaritromysiiniä saaneet potilaat erosivat taustasairauksiltaan jonkin verran amoksisilliinia saaneista potilaista. Nämä eroavaisuudet potilasryhmissä eivät kuitenkaan täysin selittäneet eroja sydäninfarktiriskissä.

Tutkijoiden mukaan tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että sydän- ja verisuonitapahtumien riski on klaritromysiinin käyttäjillä suurentunut kuurin aikana ja heti sen jälkeen. Pitkäaikaisessa seurannassa suurentunutta riskiä ei havaittu.

Tämän tutkimuksen perusteella klaritromysiinin määräämisessä pitäisi olla tarkkana varsinkin silloin, kun potilaan sydänriski on muutenkin suuri.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.

Hertta Vierula
toimittaja
Kuva: Panthermedia