Kohta siirrytään pelkkiin e-resepteihin

Potilas ei muutaman vuoden kuluttua enää voisi kieltäytyä e-reseptistä, suunnittelee sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiehdotuksen, jonka mukaan potilas ei enää voisi kieltäytyä e-reseptistä, kuten nyt.

– Sähköisen määräyksen nähdään tuovan merkittäviä etuja erityisesti potilaan kokonaislääkityksen hallinnan kannalta, perustelee hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Jos potilaan lääkitystiedot saadaan keskitettyyn reseptitietokantaan, lääkkeen määräävä lääkäri saa tiedon lääkityksestä kattavasti ja kokonaistilanne voidaan ottaa paremmin huomioon.

Määräykseen on tulossa siirtymäaika. Järvisen mukaan kestää kaksi, kolme vuotta, ennen kuin e-resepti voi käytännössä tulla pakolliseksi. Muutos toteutuisi aikaisintaan vuonna 2014.

Nykyisen lainsäädännön mukaan julkisen terveydenhuollon pitää ottaa sähköinen lääkemääräys käyttöön huhtikuun alussa ensi vuonna. Yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä aikaa on vuosi enemmän.

Lausuntopyynnössä vastaajien toivotaan ottavan kantaa myös asteittaiseen siirtymiseen siten, että e-reseptipakko koskisi ensivaiheessa huumausainelääkkeitä ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, muita lääkkeitä vasta myöhemmin.

Sähköisen lääkemääräyksen käyttöaste vaihtelee.

– Joissakin terveyskeskuksissa, joissa se on käytössä, jo yli 80 prosenttia lääkemääräyksistä kirjoitetaan sähköisesti. Joissakin käyttöaste jää alle 50 prosentin. Käyttöaste on sitä korkeampi, mitä pitempään sähköinen lääkemääräys on ollut käytössä, Järvinen sanoo.

Käyttöasteeseen vaikuttavat sekä potilaiden suhtautuminen e-reseptiin että lääkärien tottumukset.

Paperi- ja puhelinreseptit jäävät varajärjestelmäksi, jota voi käyttää poikkeustilanteissa.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.