Kohtuus kaikessa – suolan välttämisessäkin?

Nyt laajassa väestötutkimuksessa todetaan liiallisen ja toisaalta hyvin vähäisenkin suolan käytön yhdistyvän suurempaan sydäntapahtumien ja kuoleman vaaraan kuin suolan kohtuukäytön.

Liiallisen suolan käytön vähentäminen on yksi verenpainetaudin hoidon perusasioita. On kuitenkin epäselvää, kuinka hyvin vähäinen suolan saanti vaikuttaa verenpaineeseen ja ennusteeseen väestötasolla.

Nyt laajassa väestötutkimuksessa todetaan liiallisen ja toisaalta hyvin vähäisenkin suolan käytön yhdistyvän suurempaan sydäntapahtumien ja kuoleman vaaraan kuin suolan kohtuukäytön.

PURE-tutkimuksessa arvioitiin 17 maassa yhteensä yli 100 000 henkilön suolansaanti ja verenpaine kertaalleen ja seurattiin väestöotosten kuolleisuutta ja sydäntapahtumia lähes neljän vuoden ajan.

Varsin odotetusti gramman lisäys ruoka­suolan saannissa kohotti systolista painetta 2,1 mmHg ja diastolista painetta 0,8 mmHg. Tämä natriumlisän verenpainevaikutus oli jyrkempi verenpainepotilailla, iäkkäillä henkilöillä ja muutenkin reilusti suolaa käyttävillä henkilöillä. Kaliumin saannilla oli puolestaan päinvastainen suotuisa yhteys verenpainetasoon.

Väestöotosten keskimääräinen natriumin saanti oli 4,9 g päivässä. Kun natriumin saannin ”viiteväliksi” valittiin 4–6 grammaa päivässä, ilmeni, että yli 7 grammaa päivässä natriumia käyttävien henkilöiden kuolleisuus ja sydäntapahtumien vaara oli merkittävästi verrokkiryhmää suurempi ja melkoinen osa lisävaarasta välittyi verenpaineen nousun kautta.

Toisaalta myös vähän (< 3 g päivässä) natriumia käyttävien henkilöiden kuolleisuuden ja sydäntapahtumien vaara oli verrokkiryhmää suurempi. On mahdollista, että tutkittavat olivat vähentäneet suolan käyttöä ennustetta huonontavien sairauksien takia, mikä selittäisi tilastollisen yhteyden. Tulos ei kuitenkaan muuttunut merkittävästi monimuotoisissa lisäanalyyseissa, joilla pyrittiin vähentämään tunnettujen sekoittavien tekijöiden vaikutusta tulokseen.

Nämä hieman provokatiiviset tulokset eivät osoita varmuudella syy-seuraussuhdetta. NEJM:n pääkirjoituksessa toivotaankin laajaa satunnaistettua tutkimusta vähäsuolaisen ruokavalion vaikutuksista terveillä henkilöillä.

Lähde:
O’Donnell M, Mente A, Rangarajan S ym. Urinary sodium and potassium excretion, mortality, and cardiovascular events. Mente A, O’Donnell M, Rangarajan S ym. Association of urinary sodium and potassium excretion with blood pressure. N Engl J Med (14.8.2014)

Kirjoittanut:
Juhani Airaksinen
professori

Kuva:
Pixmac