Kolmikantahoito parantaa etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavien ennustetta

Kastraation, dosetakselin ja abirateronin yhdistelmä pidensi elinaikaa merkittävästi.

Adobe/AOP

Vastikään todettua etäpesäkkeistä, kastraatiolle herkkää eturauhassyöpää sairastavien potilaiden ennustetta on kyetty parantamaan liittämällä kastraatiohoitoon solunsalpaaja dosetakseli tai androgeenin signalointiketjun estäjä abirateroni, apalutamidi, entsalutamidi tai sädehoitamalla primaarikasvain, jos taudin metastasointi on pienivolyyminen. Tuoreen tutkimuksen perusteella merkittävä elinajan pidennys on saavutettavissa laajaa metastasointia sairastaville eturauhassyöpäpotilaille yhdistämällä kastraatiohoitoon dosetakselin ohella myös abirateroniasetaatti prednisonihoitoon yhdistettynä.

Avoimeen satunnaistettuun kolmannen vaiheen monikansalliseen tutkimukseen rekrytoitiin vuosina 2013–18 kaikkiaan 1 173 potilasta, joilla oli hiljattain todettu hormoneille herkkä etäpesäkkeinen eturauhassyöpä. Heidät satunnaistettiin neljään samankokoiseen ryhmään saamaan joko pelkkä standardihoito (kastraatio, johon 60 %:lla potilaista oli liitetty dosetakseli) tai standardihoidon ohella primaarikasvaimen sädehoito, androgeenisynteesiä estävä abirateronihoito tai molemmat. Potilaiden elossaoloajan ja taudin radiologisen etenemättömyysajan seurannan mediaanit olivat 4,4 ja 3,5 vuotta.

Koko abirateronia saamaan satunnaistetulla joukolla (n = 583) oli pitempi taudin radiologinen etenemättömyysaika (HR 0,54; 0,41–0,71, p < 0,0001) ja elossaoloaika (HR 0,82; 0,69–0,98, p = 0,030) kuin niillä, jotka eivät saaneet abirateronia. Lisäanalyysi kastraatio- ja dosetakselihoitoa saavista osoitti abirateronilisän pidentävän etenemättömyysaikaa sekä pienen että suuren volyymin metastasoinnin potilailla, mutta elinaika piteni vain suuren volyymin taudissa. Abirateronin lisääminen standardihoitoon lisäsi jonkin verran haittavaikutuksia, lähinnä hypertensiota, mutta ei vaikuttanut pahentavan dosetakselin toksisuutta.

Tutkijoiden käsitys on, että kastraation, dosetakselin ja abirateronin kolmikantahoito voitaisiin ottaa käyttöön hormoneille herkkää, de novo etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavien uutena standardihoitona.

Fizazi K, Foulon S, Carles J ym. Abiraterone plus prednisone added to androgen deprivation therapy and docetaxel in de novo metastatic castrationsensitive prostate cancer (PEACE-1): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study with a 2 x 2 factorial design. Lancet 2022;399:1695–707.

Davis I. Triplet therapy for prostate cancer. Pääkirjoitus. Lancet 2022;399:1670–1.

Ossi Lindell

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.