Kortikosteroidipistos ei poista nivelrikkopotilaan kipua

Polven ruston tilavuus pieneni potilailla, joiden nivelrikkoa hoidettiin triamsinoli-kortikosteroidipistoksilla.

JAMA-lehdessä julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa selvitettiin miten nivelensisäinen kortikosteroidi tehoaa polven nivelrikkoon ja siihen liittyvään kipuun. Kahden vuoden satunnaistettuun ja kontrolloituun tutkimukseen osallistui 140 potilasta, jotka kärsivät polven nivelrikosta ja siihen liittyvästä niveltulehduksesta. 119 potilasta oli mukana tutkimuksessa loppuun saakka.

Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai kortikosteroidi-injektioita ja toinen ryhmä lumelääkkeenä suolaliuospistoksia. Molemmat ryhmät saivat pistoksia aina kolmen kuukauden välein. Kortikosteroidia saaneet saivat aina 40 milligrammaa triamsinolonia.

Tutkijat havaitsivat, että polven ruston tilavuus pieneni merkitsevästi triamsinolonia saaneilla potilailla verrattuna suolaliuosta saaneisiin. Potilaiden kokema kipu ei myöskään ollut merkitsevästi pienempi kuin lumelääkettä saaneilla. Löydös on ristiriitainen esimerkiksi Käypä hoito -suosituksen kanssa. Sen mukaan glukokortikoidihoito lievittää kipua tehokkaammin kuin lumelääke.

Tutkimustuloksen takia yhdysvaltalaistutkijat eivät suosittele triamsinolonihoitoa polvinivelrikkopotilaille.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Suomessa sen takia tehdään vuosittain yli puoli miljoonaa sairaalakäyntiä. Yhdysvalloissa sen arvellaan vaikuttavan miljoonien ihmisten päivittäiseen elämään.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.