Kortisoni lievittää syöpäpotilaan väsymystä ja parantaa ruokahalua

Esimerkiksi lymfoomien ja eturauhassyövän hoito-ohjelmissa kortisonia pidetään tärkeänä osana lääkehoitoa.

Lyhytkestoinen kortisonihoito helpottaa syövän aiheuttamia yleisoireita, mutta kipuun ja kipulääkkeen käyttöön sillä ei näytä olevan vaikutusta.

Norjalaistutkimuksessa satunnaistettiin 50 potilasta saamaan opioidikipu­lääkityksen ohella joko metyyliprednisolonia (16 mg/vrk) tai lumelääkettä yhden viikon ajan. Sopivien tutkimus­potilaiden löytämisen vaikeudesta kertoo se, että tutkimusta varten esitutkittiin peräti 592 potilasta, joista vain nämä 50 valikoituivat mukaan ja 47 voitiin lopulta analysoida.

Kivun voimakkuus oli samanlaista molemmissa ryhmissä. Myös kipulääkkeiden käyttö pysyi ennallaan tai lisääntyi vähän samalla tavalla molemmissa ryhmissä. Sen sijaan väsymys ja ruokahaluttomuus helpottuivat kortisonia saaneessa ryhmässä. Kortisonia saaneen ryhmän potilaat olivat myös tyytyväisempiä yleisvointiinsa.

Kortisoni kuuluu moneen syöpälääkitykseen oheishoitona. Esimerkiksi lymfoomien ja eturauhassyövän hoito-ohjelmissa kortisonia pidetään tärkeänä osana lääkehoitoa. Kortisonia on usein käytetty elämän loppuvaiheen hoidossa, vaikka sen yleisvointia parantavasta vaikutuksesta on melko vähän tutkittua tietoa.

Tässä tutkimuksessa ei ollut mukana sellaisia potilaita, joilla kipu aiheutui esimerkiksi selkäydinkanavan ahtaudesta tai aivopaineesta. Näillä potilailla kortisoni on tärkeä osa oireenmukaista hoitoa kortisonin turvotusta lievittävän ominaisuuden takia.

Lähde:
Paulsen O, Klepstad P, Rosland J ym. Efficacy of methylprednisolone on pain, fatigue, and appetite loss in patients with advanced cancer using opioids: a randomised, placebo-controlled, double-blind trial. J Clin Oncol 2014;32:3221–8.

Kirjoittanut:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva:
Panthermedia