Korvatulehduskierre voi vaikuttaa aivotoimintaan

Korvatulehduskierre voi vaikuttaa aivotoimintaan Kuva 1 / 1

Varhaislapsuuden toistuvat välikorvatulehdukset voivat aiheuttaa muutoksia puhetta käsitteleviin aivotoimintoihin.

Tämä käy ilmi Turun yliopiston ja OYS:n tutkimuksesta, joka julkaistiin Ear and Hearing -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 20 lasta, jotka olivat alle 2-vuotiaita ja joille oli tehty korvien putkitus korvatulehduskierteen vuoksi. Vertailuryhmä koostui 19 lapsesta, jotka olivat sairastaneet korkeintaan kaksi korvatulehdusta. Lasten aivovasteita mitattiin, kun he kuulivat suomenkielisiä tavuja.

– Havaitsimme, että toistuvia korvatulehduksia sairastaneet lapset ovat erityisen herkkiä puheäänteissä esiintyville äänenkorkeuden ja -voimakkuuden vaihteluille, kun taas pienten äänne-erojen, kuten konsonanttien, erotteleminen voi olla heillä normaalia kypsymättömämpää, kertoo Turun yliopistossa väitöskirjaa tekevä puheterapeutti Sini Haapala.

Tulokset tuovat uutta tietoa lasten kielen kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseksi sekä kielellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.

– Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että äidinkielen äänteiden muistijäljet muodostuvat jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Varhaislapsuuden kuuloerottelukyky myös ennustaa lapsen kielellistä kehitystä, toteaa Turun yliopiston logopedian ma. professori Eira Jansson-Verkasalo.

Miia Soininen
Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi