Korvatulehduskierre voi vaikuttaa aivotoimintaan

Tutkimuksen mukaan korvatulehdukset voivat haitata puheen käsittelyä niin, että esimerkiksi konsonanttien erotteleminen on normaalia kypsymättömämpää.

Varhaislapsuuden toistuvat välikorvatulehdukset voivat aiheuttaa muutoksia puhetta käsitteleviin aivotoimintoihin.

Tämä käy ilmi Turun yliopiston ja OYS:n tutkimuksesta, joka julkaistiin Ear and Hearing -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 20 lasta, jotka olivat alle 2-vuotiaita ja joille oli tehty korvien putkitus korvatulehduskierteen vuoksi. Vertailuryhmä koostui 19 lapsesta, jotka olivat sairastaneet korkeintaan kaksi korvatulehdusta. Lasten aivovasteita mitattiin, kun he kuulivat suomenkielisiä tavuja.

– Havaitsimme, että toistuvia korvatulehduksia sairastaneet lapset ovat erityisen herkkiä puheäänteissä esiintyville äänenkorkeuden ja -voimakkuuden vaihteluille, kun taas pienten äänne-erojen, kuten konsonanttien, erotteleminen voi olla heillä normaalia kypsymättömämpää, kertoo Turun yliopistossa väitöskirjaa tekevä puheterapeutti Sini Haapala.

Tulokset tuovat uutta tietoa lasten kielen kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseksi sekä kielellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.

– Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että äidinkielen äänteiden muistijäljet muodostuvat jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Varhaislapsuuden kuuloerottelukyky myös ennustaa lapsen kielellistä kehitystä, toteaa Turun yliopiston logopedian ma. professori Eira Jansson-Verkasalo.

Miia Soininen
Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.