Kotihappihoitoa ja etäseurantaa koronapotilaille Tyksissä

Varhaisempi kotiutuminen onnistuu turvallisesti kotihappihoidon ja siihen liittyvän etäseurannan myötä.

ADOBE/AOP

Turussa on kehitetty kotisairaalaohjelma, jossa tarkasti valitut koronapotilaat voidaan hoitaa kotona. Ohjelma sisältää kotihappihoidon sekä lääke- ja pistoshoidon. Etäseuranta tapahtuu puhelinsovelluksella, joka muistuttaa potilasta dokumentoimaan ja raportoimaan hoitoon liittyviä asioita hoitavalle taholle.

Kotisairaalaohjelma sisältää muun muassa oirekyselyn, pulssin, verenpaineen ja veren happikyllästeisyyden mittaukset, laboratoriokokeiden kirjaukset ja itsehoito–ohjeet.

– Tämä soveltuu stabiilille potilaalle, joka pystyy hoitamaan itsensä kotonaan ja kommunikoimaan sovelluksen kautta, projektin puheenjohtajana toimiva Tyksin keuhkolääkäri Thijs Feuth sanoo tiedotteessa .

Projekti käynnistyi tammikuun puolivälissä, ja kahdessa viikossa saatiin ensimmäiset kokemukset korona-kotisairaalan toiminnasta.

– Potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä, kun varhaisempi kotiutuminen on mahdollistunut. Tiivis etäseuranta on antanut turvallisen olon, Feuth kertoo.

Nopeammin kotiin

Koronapotilaan sairaalahoito voi pitkittyä, jos toipuminen infektiosta kriittisen vaiheen jälkeen pitkittyy ja potilaan lisähapentarve jatkuu odotettua pitempään.

– Näissä tapauksissa varhaisempi kotiutuminen onnistuu turvallisesti kotihappihoidon ja siihen liittyvän etäseurannan myötä, Feuth sanoo.

Samalla myös terveydenhuollon kantokyky suurenee, kun kuormitus osastoilla vähenee. Muita huomionarvoisia etuja korona-kotisairaalassa ovat sairaalahoitoon liittyvän infektioriskin pieneneminen, potilaiden halu kotiutua varhain potilasturvallisuutta unohtamatta ja terveydenhuollolle koituvat säästöt.

Alkuvaiheessa projektiin on otettu mukaan kymmenen potilasta. Ensimmäisestä vaiheesta vastaa Tyksin keuhko-osasto, jolla on laaja kokemus koronapotilaiden hoidosta. Projektin toisessa vaiheessa on erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto integroitu huolehtimaan yhteistyössä potilaan hoidosta ja turvallisuudesta. Tyksin infektio- ja keuhko-osastojen lisäksi projektissa ovat mukana Turun kaupunginsairaala, Turun kaupungin kotihoito ja Turun kaupungin kotisairaala.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.