Pandemia vaikutti taaperoiden sosioemotionaaliseen kehitykseen

Vielä ei tiedetä, ovatko vaikutukset pysyviä.

Pandemian aikaiset poikkeusolosuhteet vaikuttivat myös pieniin lapsiin.
Adobe
Pandemian aikaiset poikkeusolosuhteet vaikuttivat myös pieniin lapsiin.

Koronapandemian vaikutuksista lapsiin on tehty mielenkiintoinen tutkimus . Siinä tutkittiin, miten pandemia vaikutti taaperoiden vuorovaikutukseen, tunne-elämään ja kielenkehitykseen.

Tutkimuksessa tutkittiin muun muassa kommunikaatio-, motorisia ja ongelmanratkaisutaitoja, sosiaalista vuorovaikutusta ja tunne-elämän kehitystä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2015-2021.

Tutkittavat lapset jaoteltiin pandemian alkuvaiheen iän mukaan kolmeen ryhmään (1-vuotiaat, yli 1-vuotiaat ja pandemian jälkeen syntyneet) ja heitä verrattiin verrokkiryhmään, johon kuului pandemian alkuvaiheessa 2-vuotiaat lapset. Myös demografisia ja perheeseen liittyviä tekijöitä otettiin huomioon.

Tutkimuksessa selvisi, että altistuminen etenkin ensimmäisenä elinvuotena vaikutti kielteisesti lasten vuorovaikutukseen, tunne-elämään ja kielenkehitykseen.

Nähtäväksi jää, miten pysyviä nämä vaikutukset ovat.

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.