Kotihoidon kokeilua jatketaan vuoden 2016 loppuun

Hallituksen ehdottama säädös koskisi myös kuntajaon yhteydessä lakkaavia kuntia.

Hallitus esittää, että vuonna 2005 aloitettua kotihoidon kokeilua jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun.

Kotipalvelut ja kotisairaanhoito on yhdistetty kotihoidoksi kokeilussa mukana olevissa kunnissa. Kokeilun aikana sama toimija on voinut järjestää kotisairaanhoidon ja kotipalvelut. Tällöin sillä, miten kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointi on hoidettu, ei ole ollut merkitystä.

Kuntien antaman palautteen mukaan eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen on parantanut asiakkaan palvelutarpeen arviointia sekä palvelun laatua ja joustavuutta.

Kokeilun aikana asiakkaiden tiedot on koottu yhteen rekisteriin kotihoidon toimintayksikössä, ja rekisteri on ollut kaikkien kotihoidon työntekijöiden käytettävissä. Uuden säädöksen myötä asiakasrekisterin käyttöä voitaisiin jatkaa vuoden 2016 loppuun.

Hallituksen ehdottama säädös koskisi myös kuntajaon yhteydessä lakkaavia kuntia. Kokeilua jatkettaisiin jaon seurauksena muodostetussa kunnassa, ellei uusi kunta ilmoita irrottautuvansa kokeilusta.

Kaikkien kokeilussa nyt mukana olevien kuntien tulisi ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle halukkuudestaan jatkaa kokeilussa, kun uusi säädös tulee voimaan. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy kokeilussa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät. Uusia kuntia ei otettaisi mukaan kokeiluun.

Esityksellä ei ole vaikutuksia kuntien tai valtion talouteen. Väliaikaisen lain ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2015.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta