Säännöllistä kotihoitoa saa 72 137 suomalaista

75 vuotta täyttäneiden osuus oli pienin Keski-Pohjanmaalla (9,2 %) ja suurin Pohjois-Pohjanmaalla (15,6 %).

Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli vuoden 2013 marraskuussa kaikkiaan 72 137. Asiakasmäärä nousi edellisestä vuodesta 2,3 prosenttia.

Asiakkaista 55 419 oli 75 vuotta täyttäneitä. Tämä oli 11,9 prosenttia koko maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli pienin Keski-Pohjanmaalla (9,2 %) ja suurin Pohjois-Pohjanmaalla (15,6 %).

THL:n mukaan asiakasmäärien vaihtelu selittyy osittain sillä, että kunnat järjestävät palvelut eri tavoin. Sen lisäksi käyntimääriä tarkastellessa pitäisi huomioida, että asiakkaan palvelukokonaisuus voi muodostua useasta eri palvelusta. Asiakas voi saada kotihoidon lisäksi muita palveluja, kuten omaishoidon tukea tai tehostetun palveluasumisen intervallijaksoja.

Vuoden 2013 marraskuun aikana säännöllisen kotihoidon asiakkaista 40,4 prosentin luokse tehtiin 1–9 kotihoidon käyntiä. Neljännekselle asiakkaista (26,2 %) tehtiin yli 60 kotihoidon käyntiä kuukaudessa. Paljon käyntejä saaneiden asiakkaiden osuus on kasvanut vuosien 1995–2013 aikana.

THL:n mukaan laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi asettaa tavoitteeksi säännöllisen kotihoidon osalta 13–14 prosentin peittävyyden. Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi määritellään kuuluvaksi ne, joille on toteutunut laskentakuukauden aikana kotisairaanhoidon ja/tai kotipalvelun käyntejä joko voimassa olevan palvelu- ja hoitosuunnitelman perusteella tai jotka muutoin ovat saaneet käyntejä säännöllisesti vähintään kerran viikossa.

Lähde:
THL

Kuva:
Pixmac

Lue lisää jutun aiheesta