Kotilääkityksessä sattuu paljon virheitä

Lääkkeiden anto­virheet olivat niin yleisiä, että ne muodostavat vakavan uhan potilasturvallisuudelle.

Vaikka valtaosa lääkehoidoista toteutetaan kotioloissa, lääkitysturvallisuustutkimus on keskittynyt lääkehoitoon sairaaloissa. Järjestelmälliseen kirjallisuushakuun perustuvassa katsauksessa tunnistettiin 36 tutkimusta, joiden perusteella selvitettiin virheitä ja niiden ehkäisemistä lääkkeiden annossa kotioloissa. Tutkimuksista 33 ­tarkasteli vanhempien lapsilleen antamia lääkkeitä, kaksi omais­hoitajien antamia lääkkeitä ja yksi hoitajan antamia lääkkeitä. Lääkkeiden anto­virheet olivat niin yleisiä, että ne muodostavat vakavan uhan potilasturvallisuudelle. Omaishoitajien virheet olivat saman­laisia kuin ammattilaisten muissa hoitoympäristöissä tekemät, ja ne liittyivät väärään annokseen, lääkkeen antamatta jättämiseen, ­väärän lääkkeen antamiseen, väärään antoaikaan tai väärään antoreittiin. Virheiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä oli tunnistettu ­runsaasti, mutta antovirheitä ehkäiseviä toimenpiteitä (kuten omaishoitajien kouluttamista) selvittäviä tutkimuksia oli vähän. ­Katsauksen laatijat suosittelevat priorisoimaan potilasturvallisuustyössä lääkkeiden antoa kotona.

Lähde: PLoS One 2016;11(12):e0167204

Jul­kaistu Lääkä­ri­lehden lääkeuu­ti­set-pals­talla 3/17.

Pals­taa toimit­tavat: An­nikka Kallio­koski, Mar­ja Airak­sinen, Jan­ne Back­man, Lii­sa Nä­veri, Heik­ki Rus­koaho, Miia Tur­peinen

Ku­va: Fotolia